Hoạt Động Gần Đây

Giới Thiệu Về UIStackView Trong IOS 9 và Xcode 7

UIStackView là một tính năng mới được giới thiệu trong Xcode 7. Khi làm việc với View trong Storyboard hoặc Interface Builder các lập trình viên thường xuyên phải thêm constraint vào View để canh...
user-abcbo5w 19 October 2015 | 741 lượt xem

Tạo Ứng Dụng Đơn Giản Với Xcode

Bài học này giúp bạn làm quen với Xcode, công cụ mà được các lập trình viên iOS sử dụng để viết các ứng dụng mobile. Qua bài học bạn sẽ dần quen thuộc với...
user-uojb89t 20 March 2016 | 526 lượt xem

Xcode: .gitignore

Mọi người cho em hỏi khi dev ứng dụng với Xcode IDE thì trong tập tin .gitignore sẽ cần bỏ qua những thư mục và tập tin nào? ...
user-9drbjz5 22 January 2018 | 161 lượt xem

Objective-C: Khác biệt giữa Cocoa và Foundation

Trong khóa học về Objective-C em thỉnh thoảng thấy các tập tin import vào Cocoa framework và một số khác thì import Foundation framework. Thỉnh thoảng em bị nhầm giữa hai framework này và không...
user-wakthgt 31 December 2016 | 301 lượt xem

Lỗi fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value

Em mới chuyển qua Swift để viết app iOS thay vì Objective C. Lúc chạy app trên simulator của Xcode thì rất hay gặp phải lỗi EXC_BAD_INSTRUCTION với thông báo: ...
user-9drbjz5 14 October 2018 | 461 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết