Hoạt Động Gần Đây

Sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu trong MySQL

MySQL cho phép bạn sao lưu và sau đó khôi phục lại cơ sở dữ liệu. Việc sao lưu (hay còn gọi là export hoặc backup) được sử dụng nhờ câu lênh mysqldump, câu lệnh...
user-glyn3iv 04 September 2015 | 233 lượt xem

Tìm hiểu về B-Tree và Hash index trong MySQL

MySQL cung cấp 3 kiểu index khác nhau cho data đó là B-Tree, Hash và R-Tree index. Hiểu rõ về các kiểu index này sẽ giúp chúng ta tạo ra các loại index trong bảng...
user-uojb89t 06 September 2015 | 571 lượt xem

MySQL: Stored Procedure là gì?

Stored Procedure là một tập hợp các câu lệnh SQL dùng để thực thi một nhiệm vụ nhất định. Nó hoạt động giống như một hàm trong các ngôn ngữ lập trình khác. ...
user-whrlo2v 08 September 2015 | 376 lượt xem

MySQL die và cách khắc phục

MySQL die là một trường hợp diễn ra không phải là hiếm, đặc biệt khi server hạn chế về dung lượng RAM. Một cách khắc phục mà hầu hết mọi người khi search google sẽ...
user-ortj16r 20 March 2016 | 213 lượt xem

phpMyAdmin là gì

phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm giúp người dùng (thường là các nhà quản trị cơ sở dữ liệu hay database administrator) có thể quản lý cơ...
user-pfuqrli 20 March 2016 | 485 lượt xem

MongoDB Cơ Bản

MongoDB là một chương trình cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được thiết kế theo kiểu hướng đối tượng trong đó các bảng được cấu trúc một cách linh hoạt cho phép các dữ...
user-uojb89t 20 March 2016 | 629 lượt xem

Redis Cơ Bản

Redis là một phần mềm mã nguồn mở được dùng để lưu trữ một cách tạm thời trên bộ nhớ (hay còn gọi là cache data) và giúp truy xuất dữ liệu một cách nhanh...
user-abcbo5w 20 March 2016 | 138 lượt xem

MySQL và SQL khác nhau như thế nào?

Theo mình hiểu thì SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc và MySQL cũng là một loại ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc? Như vậy thì MySQL và SQL có phải là...
user-uldf5kf 29 December 2016 | 362 lượt xem

SQL Injection là gì?

Mình không hiểu chính xác SQL injection là gì, và SQL injection liên quan tới bảo mật của trang như thế nào. Ai biết giải thích giùm mình thông qua ví dụ cụ thể (sử...
user-pfoagkl 31 December 2016 | 246 lượt xem

MySQL thay đổi kiểu dữ liệu của cột trên bảng

Em có một cơ sở dữ liệu MySQL với một bảng tên là oc_products và trên bảng oc_products này đang dùng một cột có tên là price với dữ liệu là INT(11) để lưu giá...
user-ddty3pn 29 December 2016 | 109 lượt xem

MySQL thay đổi mật khẩu người dùng

Máy em cài đặt MySQL phiên bản 5.7 sử dụng Homebrew nhưng trong quá trình cài đặt thì em lại chọn các tuỳ chọn mặc định theo như hướng dẫn nên sau khi cài đặt...
user-s5harq4 29 December 2016 | 403 lượt xem

MySQL - Khác nhau giữa "INNER JOIN" và "OUTER JOIN"

Các bác cho em hỏi sự khác nhau giữa hai thằng "INNER JOIN" và "OUTER JOIN" trong MySQL là như thế nào? Nếu được thì các bác cho em vài ví dụ minh hoạ cụ...
user-4xwobbg 31 December 2016 | 623 lượt xem

Có nên lưu ảnh vào database?

Em có một vấn đề này cần hỏi ý kiến mọi người, hiện tại team em đang phát triển một ứng dụng để users các bài viết lên trang dưới dạng hình ảnh. Tức là...
user-mpsya10 30 January 2017 | 264 lượt xem

MySQL - Đổi tên cột trong bảng

Mọi người cho em hỏi trong MySQL làm sao để đổi tên một bảng được tạo sẵn tên database mà không làm thay đổi dữ liệu của tất cả các cột? ...
user-1zxjsf0 01 January 2017 | 823 lượt xem

MySql - Bỏ qua bảng trong database khi export dữ liệu

Trong MySQL khi export dữ liệu của một database em cần loại bỏ qua một số bảng (bao gồm cả cấu trúc và dữ liệu trên bảng) mà không export. Mọi người có ai biết...
user-xevpfqf 27 October 2017 | 582 lượt xem

Hiển thị collection structure trong MongoDB

Mình đang đọc source code của một dự án được xây dựng dựa trên MEAN Stack (MongoDB, Express, AngularJS và Node.js). Code của ứng dụng này đã được phát triển bởi một công ty khác...
user-ycvskch 11 August 2018 | 901 lượt xem

Xoá unique key index trong MySQL

Trong MySQL làm sao để xoá một unique key index đã có trên một bảng mà không cần phải xoá lại toàn bộ dữ liệu của bảng đó và tạo lại cấu trúc bảng? ...
user-rofamar 15 May 2018 | 123 lượt xem

MySQL: Đổi tên column trong table

Mình có một bảng có tên là products trong đó có một cột là product_id. Bây giờ mình muốn chuyển tên của cột này chỉ là id thì phải sử dụng câu lệnh như thế...
user-zntofka 20 July 2017 | 224 lượt xem

Hướng dẫn Backup và Restore MySQL Database

MySQL là một hệ thống phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu ()Database Management System) được sử dụng phổ biến hiện nay. Trong bài học này chúng ta cùng tham khảo cách backup và...
user-glyn3iv 17 February 2017 | 775 lượt xem

Microsoft SQL Server: Tìm Hiểu Cách Truy Vấn Thông Tin Về Database

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu có quan hệ (tiếng Anh là Relational Database Management System hay RDBMS) được phát triển bởi Microsoft. SQL Server là một trong những...
user-uojb89t 17 February 2017 | 143 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết