Hoạt Động Gần Đây

Kiểm tra phiên bản của PHP

Trên cửa sổ dòng lệnh: $ php -v Trên web: <?php phpinfo(); ?> Bạn lưu ý không cần sử dụng echo phía trước khi gọi phpinfo(). ...

Làm Quen Với Xcode

Ở phần này chúng ta sẽ làm quen với giao diện Xcode IDE. Sau khi tạo xong một dự án bạn sẽ thấy một màn hình như ở phía dưới. Ở màn hình này bạn...

Fix Lỗi E: Package 'vim' has no installation candidate

Lỗi này là do danh sách package của Aptitude chưa được cập nhật. Để khắc phục lỗi này bạn cần cập nhật lại Aptitude. ...

Khắc Phục Lỗi "502 Bad Gateway" Trên Nginx

Với miêu tả lỗi như trên của bạn thì mình chưa thể đưa ra giải pháp khắc phục vì nó quá chung chung. Bạn cần kiểm tra tập tin log của Nginx xem trong đó...

Cài Đặt JDK

Thông thường các phiên bản của Windows đã có sẵn Java Runtime environment (hay JRE) cài trên máy tính cá nhân. Tuy nhiên bạn vẫn cần cài thêm bộ Java Development Kit hay JDK. Vì...

Tập Tin HTML

Để tạo tập tin HTML bạn sử dụng một trình soạn thảo văn bản (hay text editor). Trên Windows chúng ta có thể sử dùng trình soạn thảo văn bản mặc định là Notepad (có...

Khởi Tạo Dự Án

Bước đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là tạo cấu trúc tập tin và thư mục của ứng dụng. Bạn hãy tạo một thư mục với tên my_flask_api (có thể đặt ở bất cứ...

Biểu Thức AngularJS

Ở phần trước chúng ta đã lướt qua khái niệm về biểu thức AngluarJS hay AngularJS expression. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn thông qua các ví dụ cụ thể. ...

Biến và Kiểu Dữ Liệu

Trong lập trình biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong chương trình. Dữ liệu được lưu trữ trong một biến bất kỳ có thể thay đổi trong khi chạy chương trình. ...

Model

Trong bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về Controller và View. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về thành phần còn lại trong mô hình MVC là Model. ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết