jQuery

jQuery

jQuery là một thư viện JavaScript được thiết kế để đơn giản hóa các thao tác tìm kiếm & quản lý DOM, cũng như xử lý sự kiện, làm việc với CSS và Ajax. jQuery là phần mềm mã nguồn mở miễn phí phát hành theo giấy phép MIT.

32 kết quả trả về