Hoạt Động Gần Đây

jQuery .prop() và .attr() khác nhau như thế nào?

Minh Tran Minh Tran 01 January 2017
Trong jQuery cả hai phương thức prop() và attr() đều đc sử dụng để thay đổi giá trị một phương thức của phần tử. Ví dụ như để vô hiệu hoá một button thì cả...
câu hỏi jQuery JavaScript

khác nhau giữa "event.preventDefault()" và "return false"

Hang Pham Hang Pham 01 January 2017
Khi viết hàm callback cho một sự kiện nào đó như click vào một button để ngăn trình duyệt không xử lý sự kiện click theo như mặc định thì cả hai cách viết như...
câu hỏi JavaScript jQuery

Bắt sự kiện chuột phải trong jQuery

Khoi Tran Khoi Tran 04 January 2017
Trong jQuery có cách nào để bắt sự kiện khi người dùng nhấp chuột phải lên trang không? ...
câu hỏi jQuery JavaScript

jQuery cuộn lên đầu trang

Thành Công Thành Công 30 December 2016
Chào mọi người, Mình có một trang với nội dung dài và cần tạo một biểu tượng ở phía cuối trang để khi người dùng cuộn xuống cuối trang và click vào biểu tượng này...
câu hỏi jQuery JavaScript

jQuery tại sao cần sử dụng document.ready

Uni Moon Uni Moon 29 January 2017
Mình không hiểu tại sao khi viết mã lệnh jQuery thì cần đặt bên trong document.ready. Ví dụ như mã sau: $(document).ready(function () { $("a").click(function (e) { alert("aaaa"); e.preventDefault()/ }); }); ...
câu hỏi jQuery JavaScript

window.onload() khác gì với $("document").ready()?

Lê Huyền Trang Lê Huyền Trang 04 January 2017
Trong jQuery thì window.onload() có gì khác so với $document.ready(). ...
câu hỏi jQuery JavaScript

Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

Giang River Giang River 28 December 2016
Sử dụng jQuery thì nào sao để chuyển tiếp sang một trang khác vậy các bác? ...

jQuery: Kiểm tra phần tử bị ẩn hay không

Hang Tran Hang Tran 28 December 2016
Làm sao để có thể kiểm tra phần tử đang ẩn hay không sau khi gọi hàm jQuery.toggle()? ...
câu hỏi jQuery JavaScript

jQuery viết dữ liệu lên file?

Ngọc Nguyễn Ngọc Nguyễn 01 February 2017
Sử dụng jQuery có cách nào để viết dữ liệu lên file trên máy tính người dùng không vậy mọi người? ...
câu hỏi JavaScript jQuery

JavaScript: Xóa toàn bộ phần tử con có trong phần tử cha

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 28 December 2016
Trên trang HTML em có đoạn code như sau: <div id="parent"> <h2>...</h2> <p>...</p> <p>...</p> </div> ...
câu hỏi JavaScript jQuery

jQuery: Parse dữ liệu JSON trả về từ PHP

Vũ Huy Hoàng Vũ Huy Hoàng 28 December 2016
Em có một đoạn script PHP gửi dữ liệu trả về sử dụng json_encode như sau: <?php $username = isset($_GET['uname']) : $_GET['uname'] : FALSE; if (!$username) { header("Location: ".$backUrl); exit(); } $criteria = array('username' =>...
câu hỏi JavaScript jQuery PHP JSON

Câu hỏi về Slider - html, css, jquery, javascript

Trung Tran Trung Tran 04 October 2016
Xin chào mọi người và hoclaptrinh.org ! Mình có 1 slider : <div class="slide-group"> <div class="slide"></div> <div class="slide"></div> (+ 1) <div class="slide select"></div> <div class="slide"></div> (- 1) <div class="slide"></div> </div> ...

jQuery: Di chuyển về đầu trang khi click vào icon

Hani Pham Hani Pham 30 December 2016
Chào cả nhà, Em đang cần code một tính năng để người dùng có thể di chuyển nhanh về đầu trang khi họ click vào một icon ở phí cuối trang (icon này được định...

jQuery: check element là hidden hay visible

Hoàng Giang Hoàng Giang 31 December 2016
Hi all, Em có một phần tử div chứa nội dung chi tiết của một sản phẩm. Trước đó em có một đoạn code sử dụng phương thức toggle áp dụng cho phần tử này...
câu hỏi JavaScript jQuery

JavaScript - hàm mã hóa md5

Torrest Vũ Torrest Vũ 08 February 2017
Các bác cho em hỏi trong JavaScript (hoặc jQuery) có cách nào để mã hóa chuỗi ký tự theo thuật toán md5 hay không? ...
câu hỏi JavaScript jQuery

jQuery - Upload file sử dụng AJAX

Lê Bình Lê Bình 30 January 2017
Em đang code tính năng upload file ảnh sử dụng AJAX trong đó ở trang thông tin người dùng có một form cho phép người dùng có thể cập nhật ảnh avatar của mình như...
câu hỏi JavaScript jQuery

Lỗi TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)') trong Wordpress

Diệu Yến Diệu Yến 02 January 2017
Sau khi thêm một đoạn mã jQuery vào trong một file template của Wordpress và chạy thì em gặp phải lỗi sau: TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)') ...
câu hỏi jQuery Wordpress CMS

Lưu ý khi sử dụng regular expression để validate input

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 16 January 2017
Trong HTML có hỗ trợ chức năng validate input sử dụng Regular Expression tuy nhiên không phải bạn nào cũng biết tới đặc biệt là các bạn làm backend không chuyên làm về frontend. Trong...
bài viết HTML JavaScript jQuery

jQuery UI: Dialog không hiển thị nội dung

Phạm Vũ Phạm Vũ 14 February 2017
Em đang sử dụng jQuery UI để tạo một dialog hiển thị khi người dùng click đăng ký tài khoản, code HTMl của em như sau: <div id="dialog_register_form" class="hidden" title="Đăng Ký Tài Khoản"> <h3>Thông Tin...

jQuery: Khác biệt giữa "find" và "filter"

Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 14 February 2017
Các bác cho em hỏi hai phương thức find() và filter() trong jQuery khác nhau ở chỗ nào? Em đọc trong document mà vẫn không hiểu. ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết