Hoạt Động Gần Đây

jQuery .prop() và .attr() khác nhau như thế nào?

Trong jQuery cả hai phương thức prop() và attr() đều đc sử dụng để thay đổi giá trị một phương thức của phần tử. Ví dụ như để vô hiệu hoá một button thì cả...
user-gfb941t 01 January 2017 | 818 lượt xem

khác nhau giữa "event.preventDefault()" và "return false"

Khi viết hàm callback cho một sự kiện nào đó như click vào một button để ngăn trình duyệt không xử lý sự kiện click theo như mặc định thì cả hai cách viết như...
user-oppqlau 01 January 2017 | 456 lượt xem

Bắt sự kiện chuột phải trong jQuery

Trong jQuery có cách nào để bắt sự kiện khi người dùng nhấp chuột phải lên trang không? ...
user-leq2guk 04 January 2017 | 742 lượt xem

jQuery cuộn lên đầu trang

Chào mọi người, Mình có một trang với nội dung dài và cần tạo một biểu tượng ở phía cuối trang để khi người dùng cuộn xuống cuối trang và click vào biểu tượng này...
user-dkcladl 30 December 2016 | 762 lượt xem

jQuery tại sao cần sử dụng document.ready

Mình không hiểu tại sao khi viết mã lệnh jQuery thì cần đặt bên trong document.ready. Ví dụ như mã sau: $(document).ready(function () { $("a").click(function (e) { alert("aaaa"); e.preventDefault()/ }); }); ...
user-7rljq7j 29 January 2017 | 194 lượt xem

window.onload() khác gì với $("document").ready()?

Trong jQuery thì window.onload() có gì khác so với $document.ready(). ...
user-nlpxicv 04 January 2017 | 807 lượt xem

Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

Sử dụng jQuery thì nào sao để chuyển tiếp sang một trang khác vậy các bác? ...
user-3aitccf 28 December 2016 | 184 lượt xem

jQuery: Kiểm tra phần tử bị ẩn hay không

Làm sao để có thể kiểm tra phần tử đang ẩn hay không sau khi gọi hàm jQuery.toggle()? ...
user-jcyq35g 28 December 2016 | 222 lượt xem

jQuery viết dữ liệu lên file?

Sử dụng jQuery có cách nào để viết dữ liệu lên file trên máy tính người dùng không vậy mọi người? ...
user-xevpfqf 01 February 2017 | 161 lượt xem

JavaScript: Xóa toàn bộ phần tử con có trong phần tử cha

Trên trang HTML em có đoạn code như sau: <div id="parent"> <h2>...</h2> <p>...</p> <p>...</p> </div> ...
user-0leji5x 28 December 2016 | 563 lượt xem

jQuery: Parse dữ liệu JSON trả về từ PHP

Em có một đoạn script PHP gửi dữ liệu trả về sử dụng json_encode như sau: <?php $username = isset($_GET['uname']) : $_GET['uname'] : FALSE; if (!$username) { header("Location: ".$backUrl); exit(); } $criteria = array('username' =>...
user-rnlcfjp 28 December 2016 | 605 lượt xem

Câu hỏi về Slider - html, css, jquery, javascript

Xin chào mọi người và hoclaptrinh.org ! Mình có 1 slider : <div class="slide-group"> <div class="slide"></div> <div class="slide"></div> (+ 1) <div class="slide select"></div> <div class="slide"></div> (- 1) <div class="slide"></div> </div> ...
user-3tprwwp 04 October 2016 | 3 lượt xem

jQuery: Di chuyển về đầu trang khi click vào icon

Chào cả nhà, Em đang cần code một tính năng để người dùng có thể di chuyển nhanh về đầu trang khi họ click vào một icon ở phí cuối trang (icon này được định...
user-jojwfbg 30 December 2016 | 202 lượt xem

jQuery: check element là hidden hay visible

Hi all, Em có một phần tử div chứa nội dung chi tiết của một sản phẩm. Trước đó em có một đoạn code sử dụng phương thức toggle áp dụng cho phần tử này...
user-g2ecupn 31 December 2016 | 364 lượt xem

JavaScript - hàm mã hóa md5

Các bác cho em hỏi trong JavaScript (hoặc jQuery) có cách nào để mã hóa chuỗi ký tự theo thuật toán md5 hay không? ...
user-i163wip 08 February 2017 | 444 lượt xem

jQuery - Upload file sử dụng AJAX

Em đang code tính năng upload file ảnh sử dụng AJAX trong đó ở trang thông tin người dùng có một form cho phép người dùng có thể cập nhật ảnh avatar của mình như...
user-jgfo51t 30 January 2017 | 311 lượt xem

Lỗi TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)') trong Wordpress

Sau khi thêm một đoạn mã jQuery vào trong một file template của Wordpress và chạy thì em gặp phải lỗi sau: TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)') ...
user-oyob5aw 02 January 2017 | 943 lượt xem

Lưu ý khi sử dụng regular expression để validate input

Trong HTML có hỗ trợ chức năng validate input sử dụng Regular Expression tuy nhiên không phải bạn nào cũng biết tới đặc biệt là các bạn làm backend không chuyên làm về frontend. Trong...
user-glyn3iv 16 January 2017 | 865 lượt xem

jQuery UI: Dialog không hiển thị nội dung

Em đang sử dụng jQuery UI để tạo một dialog hiển thị khi người dùng click đăng ký tài khoản, code HTMl của em như sau: <div id="dialog_register_form" class="hidden" title="Đăng Ký Tài Khoản"> <h3>Thông Tin...
user-zftc3pz 14 February 2017 | 486 lượt xem

jQuery: Khác biệt giữa "find" và "filter"

Các bác cho em hỏi hai phương thức find() và filter() trong jQuery khác nhau ở chỗ nào? Em đọc trong document mà vẫn không hiểu. ...
user-mkemmlb 14 February 2017 | 649 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết