jQuery

jQuery là một thư viện JavaScript được thiết kế để đơn giản hóa các thao tác tìm kiếm & quản lý DOM, cũng như xử lý sự kiện, làm việc với CSS và Ajax. jQuery là phần mềm mã nguồn mở miễn phí phát hành theo giấy phép MIT.