Hoạt Động Gần Đây

MongoDB Cơ Bản

MongoDB là một chương trình cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được thiết kế theo kiểu hướng đối tượng trong đó các bảng được cấu trúc một cách linh hoạt cho phép các dữ...
user-uojb89t 19 March 2016 | 632 lượt xem

Failed to load c++ bson extension, using pure JS version

Khi mình cài đặt mongoose driver sử dụng npm gặp lỗi như sau: { [Error: Cannot find module '../build/Release/bson'] code: 'MODULE_NOT_FOUND' } js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version Example app...
user-1u5i3a0 01 January 2017 | 121 lượt xem

Lỗi fatal: The remote end hung up unexpectedly khi deploy lên Heroku

Mình bị lỗi như sau khi chạy câu lệnh đẩy source code lên server để deploy: The authenticity of host 'heroku.com (50.19.85.154)' can't be established. RSA key fingerprint is 8b:48:5e:67:0e:c9:16:47:32:f2:87:0c:1f:c8:60:ad. Are you sure you want...
user-fsc8dv8 01 January 2017 | 341 lượt xem

Node.js: Web framework khác ngoài Express.js

Với mỗi ngôn ngữ lập trình em thấy thường có rất nhiều framework hỗ trợ. Ví dụ như trong PHP thì có Zend, Cake, Symfony... Trong Ruby thì có Rails, Sinatra. Còn với thằng Node.js...
user-rt10alf 12 August 2017 | 101 lượt xem

Tạo nhanh Restful API với Spring Boot và MongoDB

Chào mừng tất cả các bạn đến với bài viết đầu tiên trong năm mới Bính Thân 2016. Trong Series AngularJS cho người mới tôi đã từng đề cập rất nhiều đến Restful API, trong...
user-pfuqrli 29 November 2016 | 325 lượt xem

Hiển thị collection structure trong MongoDB

Mình đang đọc source code của một dự án được xây dựng dựa trên MEAN Stack (MongoDB, Express, AngularJS và Node.js). Code của ứng dụng này đã được phát triển bởi một công ty khác...
user-ycvskch 10 August 2018 | 901 lượt xem

Cài Đặt MongoDB Trên Ubuntu LTS

MongoDB là phần mềm mã nguồn mở dùng để quản trị các cơ sở dữ liệu không quan hệ (hay NoSQL database). Trong số các phần mềm NoSQL hiện nay thì MongoDB đang là một...
user-nkj3rdz 13 June 2017 | 503 lượt xem

Hướng Dẫn Cài Đặt MongoDB

MongoDB là ứng dụng quản lý database hỗ trợ No-SQL và có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt...
user-q9xvifp 29 September 2015 | 921 lượt xem

Hướng Dẫn Cài Đặt MongoDB Trên Mac OS X

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn hai cách khác nhau để cài đặt MongoDB phiên bản Community Edition sử dụng [Homebrew][1] và cách cài đặt thủ công trên các hệ thống chạy hệ điều...
user-lsp9miq 20 June 2017 | 312 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết