Hoạt Động Gần Đây

MongoDB Cơ Bản

bài viết Nam Nguyễn Nam Nguyễn 20 March 2016
MongoDB là một chương trình cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được thiết kế theo kiểu hướng đối tượng trong đó các bảng được cấu trúc một cách linh hoạt cho phép các dữ...

Failed to load c++ bson extension, using pure JS version

câu hỏi Đức Tuấn Đức Tuấn 02 January 2017
Khi mình cài đặt mongoose driver sử dụng npm gặp lỗi như sau: { [Error: Cannot find module '../build/Release/bson'] code: 'MODULE_NOT_FOUND' } js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version Example app...

Lỗi fatal: The remote end hung up unexpectedly khi deploy lên Heroku

câu hỏi Thùy Dương Thùy Dương 02 January 2017
Mình bị lỗi như sau khi chạy câu lệnh đẩy source code lên server để deploy: The authenticity of host 'heroku.com (50.19.85.154)' can't be established. RSA key fingerprint is 8b:48:5e:67:0e:c9:16:47:32:f2:87:0c:1f:c8:60:ad. Are you sure you want...

Node.js: Web framework khác ngoài Express.js

câu hỏi Tân Lê Tân Lê 13 August 2017
Với mỗi ngôn ngữ lập trình em thấy thường có rất nhiều framework hỗ trợ. Ví dụ như trong PHP thì có Zend, Cake, Symfony... Trong Ruby thì có Rails, Sinatra. Còn với thằng Node.js...

Tạo nhanh Restful API với Spring Boot và MongoDB

bài viết Minh Phạm Minh Phạm 30 November 2016
Chào mừng tất cả các bạn đến với bài viết đầu tiên trong năm mới Bính Thân 2016. Trong Series AngularJS cho người mới tôi đã từng đề cập rất nhiều đến Restful API, trong...

Hiển thị collection structure trong MongoDB

câu hỏi Ngọc Anh Ngọc Anh 22 June 2018
Mình đang đọc source code của một dự án được xây dựng dựa trên MEAN Stack (MongoDB, Express, AngularJS và Node.js). Code của ứng dụng này đã được phát triển bởi một công ty khác...

Cài Đặt MongoDB Trên Ubuntu LTS

bài viết Đình Anh Đình Anh 14 June 2017
MongoDB là phần mềm mã nguồn mở dùng để quản trị các cơ sở dữ liệu không quan hệ (hay NoSQL database). Trong số các phần mềm NoSQL hiện nay thì MongoDB đang là một...

Hướng Dẫn Cài Đặt MongoDB

bài viết Hoàng Tùng Hoàng Tùng 30 September 2015
MongoDB là ứng dụng quản lý database hỗ trợ No-SQL và có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt...

Hướng Dẫn Cài Đặt MongoDB Trên Mac OS X

bài viết Trung Quân Trung Quân 21 June 2017
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn hai cách khác nhau để cài đặt MongoDB phiên bản Community Edition sử dụng [Homebrew][1] và cách cài đặt thủ công trên các hệ thống chạy hệ điều...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết