Hoạt Động Gần Đây

Xoá Ký Tự Cuối Trong Chuỗi

Xoá ký tự cuối trong chuỗi với PHP, Javascript, Ruby và Python ...
user-pfuqrli 20 March 2016 | 561 lượt xem

Thắc mắc ví dụ

Ở ví dụ phép gắn giá trị: a = 5 a += 3 print a # 8 a -= 2 print a #7 Đáng lẽ dòng a -= 2 print a phải bằng 6 chứ nhỉ @@ ...
dungluu 04 June 2016 | 2 lượt xem

Python - Copy object nhưng không tham chiếu về object ban đầu

Mình có một object book sau đó mình copy object này sử dụng phương thức Clone(): Book my_books = book.clone() Nếu mình muốn chỉ copy object nhưng sau khi copy thì những thay đổi ở...
user-opaq4hx 02 January 2017 | 181 lượt xem

Sử Dụng Error Handling trong Python

Trong quá trình chạy phần mềm có thể có nhiều kiểu lỗi khác nhau xuất hiện. Và một điều thú vị của lập trình phần mềm đó là có một số lỗi xuất hiện mà...
user-whrlo2v 13 February 2017 | 966 lượt xem

Python - PyPA vs PyPI khác nhau như thế nào?

Hi all, trong khi cài đặt package của Python sử dụng PIP thì em thấy có hai repo mà dev có thể lấy package đó là Python Packaging Authority (viết tắt là PyPA) và Python...
user-i163wip 13 January 2019 | 568 lượt xem

Java và Python ngôn ngữ nào có tốc độ nhanh hơn?

Các bác cho em hỏi nếu so sánh giữa Java và Python thì ngôn ngữ nào có tốc độ xử lý nhanh hơn? ...
user-7rljq7j 07 June 2017 | 223 lượt xem

5 Thủ Thuật Hữu Ích Trong Python

Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rất phổ biến ngày nay để phát triển nhiều loại ứng dụng phần mềm khác nhau như các chương trình chạy trên desktop, server, lập trình...
user-glyn3iv 19 December 2017 | 321 lượt xem

Fix lỗi Specifying a namespace in include() without providing an app_name

Em mới tập làm quen với router trong Django và có tạo 1 router như sau: from django.urls import include, path urlpatterns = [ path('articles/', include('articles.urls', namespace='articles')), .... ] Nhưng khi chạy thì thấy trình...
user-nlpxicv 23 April 2018 | 161 lượt xem

Hướng Dẫn Sử Dụng Thư Viện "Requests" trong Python

Thư viện Requests trong [Python][1] giúp lập trình viên có thể thực hiện các tác vụ như gửi request tới [server][2] cũng như xử lý response một cách đơn giản. Trong bài viết này chúng...
user-nkj3rdz 19 April 2018 | 234 lượt xem

Code Đọc Nội Dung File Với Python

Trong Python bạn sẽ không cần phải sử dụng tới thư viện bên ngoài để có thể thực hiện việc đọc nội dung của file. Python cung cấp các hàm sẵn có để lập trình...
user-pfuqrli 22 April 2018 | 430 lượt xem

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

Trên máy em có một tập tin hello.py với nội dung sau: myString = "Xin chào thế giới!" print myString.title() Nhưng khi chạy file này với python hello.py thì gặp phải lỗi sau: ...
user-2jnamok 14 May 2018 | 8 lượt xem

In hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Python

Để in hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Python bạn có thể sử dụng method .capwords() của string object và .capwords() trong string package: testString = "hello python!" print(testString.title()) print(string.capwrods(testString)) ...
user-2jnamok 14 May 2018 | 4 lượt xem

Bắt đầu với Python

Cài đặt Python trên Windows và Mac OSX, hướng dẫn tạo chương trình Python và cách chạy chương trình Python. ...
user-i9h1lhv 02 July 2018 | 7 lượt xem

Tổng hợp Website dạy Python miễn phí dành cho lập trình viên

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, tương tác, hướng đối tượng và cao cấp. Nó được tạo ra bởi Guido van Rossum trong giai đoạn 1985 – 1990. Trong bài viết này,...
user-9drbjz5 28 August 2018 | 769 lượt xem

Python sẽ thay thế PHP

Dạo này lên Facebook thấy bà con liên tục bàn tán về Python. Có vẻ Python đang lên như diều gặp gió. Liệu trong vòng vài năm tới Python có thay thế PHP không nhỉ...
user-whrlo2v 01 October 2018 | 865 lượt xem

IDE dùng lập trình Python

Mọi người cho em hỏi lập trình Python thì nên sử dụng IDE nào? Em đang dùng Pycharm bản community mà thấy chán quá, editor của nó thì dùng VIM nên nhiều lúc di chuyển...
user-2jnamok 07 November 2018 | 9 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết