Hoạt Động Gần Đây

Xoá Ký Tự Cuối Trong Chuỗi

Minh Phạm Minh Phạm 19 March 2016
Xoá ký tự cuối trong chuỗi với PHP, Javascript, Ruby và Python ...

Thắc mắc ví dụ

Thanh Bình Thanh Bình 03 June 2016
Ở ví dụ phép gắn giá trị: a = 5 a += 3 print a # 8 a -= 2 print a #7 Đáng lẽ dòng a -= 2 print a phải bằng 6 chứ nhỉ @@ ...
câu hỏi python

Python - Copy object nhưng không tham chiếu về object ban đầu

Phạm Huy Phạm Huy 01 January 2017
Mình có một object book sau đó mình copy object này sử dụng phương thức Clone(): Book my_books = book.clone() Nếu mình muốn chỉ copy object nhưng sau khi copy thì những thay đổi ở...
câu hỏi python

Sử Dụng Error Handling trong Python

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 12 February 2017
Trong quá trình chạy phần mềm có thể có nhiều kiểu lỗi khác nhau xuất hiện. Và một điều thú vị của lập trình phần mềm đó là có một số lỗi xuất hiện mà...

Python - PyPA vs PyPI khác nhau như thế nào?

Torrest Vũ Torrest Vũ 19 September 2018
Hi all, trong khi cài đặt package của Python sử dụng PIP thì em thấy có hai repo mà dev có thể lấy package đó là Python Packaging Authority (viết tắt là PyPA) và Python...
câu hỏi python PIP

Java và Python ngôn ngữ nào có tốc độ nhanh hơn?

Uni Moon Uni Moon 06 June 2017
Các bác cho em hỏi nếu so sánh giữa Java và Python thì ngôn ngữ nào có tốc độ xử lý nhanh hơn? ...
câu hỏi python Ruby

5 Thủ Thuật Hữu Ích Trong Python

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 18 December 2017
Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rất phổ biến ngày nay để phát triển nhiều loại ứng dụng phần mềm khác nhau như các chương trình chạy trên desktop, server, lập trình...
bài viết python Scripting

Fix lỗi Specifying a namespace in include() without providing an app_name

Em mới tập làm quen với router trong Django và có tạo 1 router như sau: from django.urls import include, path urlpatterns = [ path('articles/', include('articles.urls', namespace='articles')), .... ] Nhưng khi chạy thì thấy trình...

Hướng Dẫn Sử Dụng Thư Viện "Requests" trong Python

Đình Anh Đình Anh 18 April 2018
Thư viện Requests trong [Python][1] giúp lập trình viên có thể thực hiện các tác vụ như gửi request tới [server][2] cũng như xử lý response một cách đơn giản. Trong bài viết này chúng...

Code Đọc Nội Dung File Với Python

Minh Phạm Minh Phạm 21 April 2018
Trong Python bạn sẽ không cần phải sử dụng tới thư viện bên ngoài để có thể thực hiện việc đọc nội dung của file. Python cung cấp các hàm sẵn có để lập trình...

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

Hoàng Duy Hoàng Duy 13 May 2018
Trên máy em có một tập tin hello.py với nội dung sau: myString = "Xin chào thế giới!" print myString.title() Nhưng khi chạy file này với python hello.py thì gặp phải lỗi sau: ...

In hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Python

Hoàng Duy Hoàng Duy 13 May 2018
Để in hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Python bạn có thể sử dụng method .capwords() của string object và .capwords() trong string package: testString = "hello python!" print(testString.title()) print(string.capwrods(testString)) ...
bài viết python String Scripting

Bắt đầu với Python

Hà Tiến Hà Tiến 01 July 2018
Cài đặt Python trên Windows và Mac OSX, hướng dẫn tạo chương trình Python và cách chạy chương trình Python. ...
bài viết python

Tổng hợp Website dạy Python miễn phí dành cho lập trình viên

Vân Trần Vân Trần 27 August 2018
Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, tương tác, hướng đối tượng và cao cấp. Nó được tạo ra bởi Guido van Rossum trong giai đoạn 1985 – 1990. Trong bài viết này,...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết