Hoạt Động Gần Đây

Xoá Ký Tự Cuối Trong Chuỗi

bài viết Minh Phạm Minh Phạm 20 March 2016
Xoá ký tự cuối trong chuỗi với PHP, Javascript, Ruby và Python ...

Thắc mắc ví dụ

câu hỏi Thanh Bình Thanh Bình 04 June 2016
Ở ví dụ phép gắn giá trị: a = 5 a += 3 print a # 8 a -= 2 print a #7 Đáng lẽ dòng a -= 2 print a phải bằng 6 chứ nhỉ @@ ...

Python - Copy object nhưng không tham chiếu về object ban đầu

câu hỏi Phạm Huy Phạm Huy 02 January 2017
Mình có một object book sau đó mình copy object này sử dụng phương thức Clone(): Book my_books = book.clone() Nếu mình muốn chỉ copy object nhưng sau khi copy thì những thay đổi ở...

Sử Dụng Error Handling trong Python

bài viết Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 13 February 2017
Trong quá trình chạy phần mềm có thể có nhiều kiểu lỗi khác nhau xuất hiện. Và một điều thú vị của lập trình phần mềm đó là có một số lỗi xuất hiện mà...

Python - PyPA vs PyPI khác nhau như thế nào?

câu hỏi Torrest Vũ Torrest Vũ 22 June 2018
Hi all, trong khi cài đặt package của Python sử dụng PIP thì em thấy có hai repo mà dev có thể lấy package đó là Python Packaging Authority (viết tắt là PyPA) và Python...

Java và Python ngôn ngữ nào có tốc độ nhanh hơn?

câu hỏi Uni Moon Uni Moon 07 June 2017
Các bác cho em hỏi nếu so sánh giữa Java và Python thì ngôn ngữ nào có tốc độ xử lý nhanh hơn? ...

5 Thủ Thuật Hữu Ích Trong Python

bài viết Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 19 December 2017
Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rất phổ biến ngày nay để phát triển nhiều loại ứng dụng phần mềm khác nhau như các chương trình chạy trên desktop, server, lập trình...

Fix lỗi Specifying a namespace in include() without providing an app_name

câu hỏi Lê Huyền Trang Lê Huyền Trang 23 April 2018
Em mới tập làm quen với router trong Django và có tạo 1 router như sau: from django.urls import include, path urlpatterns = [ path('articles/', include('articles.urls', namespace='articles')), .... ] Nhưng khi chạy thì thấy trình...

Hướng Dẫn Sử Dụng Thư Viện "Requests" trong Python

bài viết Đình Anh Đình Anh 19 April 2018
Thư viện Requests trong [Python][1] giúp lập trình viên có thể thực hiện các tác vụ như gửi request tới [server][2] cũng như xử lý response một cách đơn giản. Trong bài viết này chúng...

Code Đọc Nội Dung File Với Python

bài viết Minh Phạm Minh Phạm 22 April 2018
Trong Python bạn sẽ không cần phải sử dụng tới thư viện bên ngoài để có thể thực hiện việc đọc nội dung của file. Python cung cấp các hàm sẵn có để lập trình...

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

câu hỏi Hoàng Duy Hoàng Duy 14 May 2018
Trên máy em có một tập tin hello.py với nội dung sau: myString = "Xin chào thế giới!" print myString.title() Nhưng khi chạy file này với python hello.py thì gặp phải lỗi sau: ...

In hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Python

bài viết Hoàng Duy Hoàng Duy 14 May 2018
Để in hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Python bạn có thể sử dụng method .capwords() của string object và .capwords() trong string package: testString = "hello python!" print(testString.title()) print(string.capwrods(testString)) ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết