Python

Python

Python là ngôn ngữ lập trình kịch bản kiểu động được viết bởi Guido van Rossum. Giống với các ngôn ngôn ngữ lập trình kịch bản khác như Ruby, Python là ngôn ngữ thân thiện với người dùng, Code Python tương đối dễ đọc và dễ học.

17 kết quả trả về

Python Cơ Bản

Hướng dẫn tạo bởi Nguyễn Duy 22 March 2019
Python là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích (general purpose programming language). Chúng được sử dụng ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tính toán thống kê,...