ES6 Cơ Bản

Ra đời từ sau cuộc chiến trình duyệt giữa các công ty công nghệ phát triển trình duyệt như Microsoft, Apple, Mozilla Firefox, ES hay ECMAScript 6 là một tiêu chuẩn kỹ thuật được xây...

Về Khoá Học

Ra đời từ sau cuộc chiến trình duyệt giữa các công ty công nghệ phát triển trình duyệt như Microsoft, Apple, Mozilla Firefox, ES hay ECMAScript 6 là một tiêu chuẩn kỹ thuật được xây dựng với muc đích chuẩn hoá cách lập trình sử dụng ngôn ngữ lập trình kịch bản nói chung (scripting language) và JavaScript nói riêng. Mặc dù ES được biết đến do sự phổ biến của JavaScript, tuy nhiên một số ngôn ngữ lập trình kịch bản khác như ActionScript hay JScript cũng sử dụng chuẩn ES.

ECMAScript được được ảnh hưởng bởi nhiều bởi các ngôn ngữ phổ biến ra đời trước nó như C, Perl, Python, Java, Scheme... Trong bài học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ES6 phiên bản mới nhất của ECMAScript.

Danh Sách Bài Học

  1. ES6 Const và Let

  2. ES6 Rest Parameter

  3. ES6 Spread Operator

  4. ES6 Default Parameter

  5. ES6 Template Literal

  6. ES6 Object Literal

  7. ES6 Arrow Function

  8. ES6 import và export

  9. ES6 Destructuring Assignment

Tài Liệu Miễn Phí

Tài liệu học hoàn toàn miễn phí, tham gia hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng.
Bắt Đầu Học