HTML Cơ Bản

HTML là ngôn ngữ cơ bản và phổ biến nhất và được dùng để tạo ra tất cả các website trên thế giới. Không một website nào có thể tồn tại mà không dùng HTML....

Về Khoá Học

HTML là ngôn ngữ cơ bản và phổ biến nhất và được dùng để tạo ra tất cả các website trên thế giới. Không một website nào có thể tồn tại mà không dùng HTML.

Trong bài học này bạn sẽ được học cách viết mã lệnh HTML để tạo ra một website cho chính mình.

Khoá học được viết để giúp các bạn chưa biết gì về ngôn ngữ này có thể nhanh chóng nắm được các kỹ năng cơ bản và quan trọng nhất trong HTML. Trong suốt quá trình học bạn sẽ được thực hành viết mã lệnh với các ví dụ minh hoạ có độ tương tác cao.

Danh Sách Bài Học

  1. Giới Thiệu

  2. Thẻ

  3. Phần Tử và Thuộc Tính

  4. Thẻ Đề Mục

  5. Văn Bản

  6. Link Liên Kết

  7. Xuống Dòng và Đường Kẻ Ngang

  8. Hình Ảnh

  9. Tạo Danh Sách Với Thẻ <ol> và <ul>

  10. Tiêu Đề Trang

Tài Liệu Miễn Phí

Tài liệu học hoàn toàn miễn phí, tham gia hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng.
Bắt Đầu Học