SQL Cơ Bản

SQL (Structured Query Languge hay ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ mạnh mẽ dùng để quản lý dữ liệu. Hâu hết mọi ứng dụng hiện nay đều sử dụng dữ...

Về Khoá Học

SQL (Structured Query Languge hay ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ mạnh mẽ dùng để quản lý dữ liệu. Hâu hết mọi ứng dụng hiện nay đều sử dụng dữ liệu và việc nắm vững được các kiến thức cơ bản để quản lý cơ sở dữ liệu là một kỹ năng cần có đối với mọi lập trình viên.

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được làm quen với SQL. Bài hướng được viết để dành cho người mới bắt đầu. Và không đòi hỏi bạn cần phải có bất cứ hiểu biết nào về cơ sở dữ liệu trước đó.

Bạn đã sẵn sàng? Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu học SQL.

Danh Sách Bài Học

  1. Nhập Môn

  2. Làm Việc Với Database

  3. Làm Việc Với Bảng

  4. Chèn Dữ Liệu

  5. Truy Vấn Dữ Liệu

  6. Cập Nhật Dữ Liệu

  7. Xóa Dữ Liệu

Tài Liệu Miễn Phí

Tài liệu học hoàn toàn miễn phí, tham gia hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng.
Bắt Đầu Học