Tự Học Thiết Kế Website với HTML và CSS

Bài hướng dẫn này là sự tiếp nối của hướng dẫn tự học thiết kế website với HTML. Người học sẽ được làm quen với việc thực hành sử dụng CSS để trang trí cho...

Về Khoá Học

Bài hướng dẫn này là sự tiếp nối của hướng dẫn tự học thiết kế website với HTML. Người học sẽ được làm quen với việc thực hành sử dụng CSS để trang trí cho website doanh nghiệp được thiết kế trước đó sử dụng HTML.

Trong bài học này các bạn sẽ được tìm hiểu về:

 • Cách thiết kế bố cục một trang với CSS
 • Thiết kế menu cho trang
 • Căn lề bản đồ sử dụng HTML và CSS
 • Thiết kế sticky footer
 • Sử dụng Google fonts

Các bạn có thể tải về source code hoàn toàn miễn phí của bài hướng dẫn này về từ trang Github.

Danh Sách Bài Học

 1. Giới Thiệu

 2. Tách Biệt Mã CSS và HTML

 3. Tạo Bố Cục

 4. Thiết Kế Menu

 5. Căn Lề Bản Đồ

 6. Thiết Kế Footer

 7. Sử Dụng Google Fonts

 8. Thiết Kế Trang FAQ

Tài Liệu Miễn Phí

Tài liệu học hoàn toàn miễn phí, tham gia hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng.
Bắt Đầu Học