Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Chi Phí Với Rails và React.js

Giới Thiệu Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được hướng dẫn cách xây dựng một ứng dụng quản lý thu chi sử dụng Rails kết hợp với ReactJS. Yêu Cầu Để theo dõi bài...

Về Khoá Học

Giới Thiệu

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được hướng dẫn cách xây dựng một ứng dụng quản lý thu chi sử dụng Rails kết hợp với ReactJS.

Yêu Cầu

Để theo dõi bài hướng dẫn này bạn cần nắm vững Rails framework và có hiểu biết cơ bản về React.js.

Tải Souce Code

Bạn có thể tải source code của dự án từ repository được public trên Github.

Danh Sách Bài Học

  1. Giới Thiệu

  2. Khởi Tạo Dự Án

  3. Tạo Resource

  4. Hiển Thị Danh Sách Record

  5. Tạo Record

  6. Tạo Component Hiển Thị Tổng Thu, Tổng Chi và Tồn Quỹ

  7. Xóa Record

Tài Liệu Miễn Phí

Tài liệu học hoàn toàn miễn phí, tham gia hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng.
Bắt Đầu Học