Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

14 bài viết

4 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:42

Hoạt Động Gần Đây

Cách cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Fedora 22

LAMP stack là một nhóm phần mềm nguồn mở được sử dụng để thiết lập và chạy các máy chủ web. Từ viết tắt là viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì máy...
user-0leji5x 19 September 2018 | 693 lượt xem

Làm thế nào để giảm thiểu các cuộc tấn công DDoS chống lại trang web của bạn với CloudFlare

CloudFlare là một công ty cung cấp mạng phân phối nội dung (CDN) và các dịch vụ DNS phân phối bằng cách hoạt động như một proxy ngược cho các trang web. Các dịch vụ...
user-0leji5x 19 September 2018 | 950 lượt xem

Làm thế nào để cài đặt Apache Kafka trên Ubuntu 14.04

Apache Kafka là một nhà môi giới thông điệp được phân phối phổ biến được thiết kế để xử lý khối lượng lớn dữ liệu thời gian thực một cách hiệu quả. Một cụm Kafka...
user-0leji5x 19 September 2018 | 696 lượt xem

Làm thế nào để thiết lập Nginx với hỗ trợ HTTP / 2 trên Ubuntu 16.04

NGINX là một máy chủ web mã nguồn mở nhanh và đáng tin cậy. Nó đã trở nên phổ biến do bộ nhớ thấp, khả năng mở rộng cao, dễ cấu hình và hỗ trợ...
user-0leji5x 19 September 2018 | 532 lượt xem

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình GitLab trên Ubuntu 16.04

GitLab CE, hoặc Community Edition, là một ứng dụng mã nguồn mở chủ yếu được sử dụng để lưu trữ các kho Git, với các tính năng liên quan đến phát triển bổ sung như...
user-0leji5x 19 September 2018 | 782 lượt xem

Khám phá nội dung mặc định của Jekyll

Jekyll là trình tạo trang web tĩnh cung cấp một số lợi ích của Hệ thống quản lý nội dung (CMS) trong khi tránh các vấn đề về hiệu suất và bảo mật được giới...
user-0leji5x 19 September 2018 | 160 lượt xem

Làm thế nào để thu thập số liệu cơ sở hạ tầng với Packetbeat và ELK trên Ubuntu 16.04

Packetbeat cho phép bạn theo dõi lưu lượng mạng thời gian thực cho các giao thức mức ứng dụng như HTTP và MySQL, cũng như DNS và các dịch vụ khác. ...
user-0leji5x 19 September 2018 | 455 lượt xem

Làm thế nào để thiết lập đường ống tích hợp liên tục với Drone trên Ubuntu 16.04

Drone là nền tảng phân phối và phân phối liên tục được viết bằng Go. Thông qua tích hợp với nhiều dịch vụ kiểm soát phiên bản phổ biến, bạn có thể sử dụng nó...
user-0leji5x 18 September 2018 | 308 lượt xem

Hiểu về cây DOM và các nút

DOM thường được gọi là Cây DOMvà bao gồm một cây các đối tượng được gọi là nút. bên trong Giới thiệu về DOM, chúng tôi đã xem qua Mô hình đối tượng tài liệu...
user-0leji5x 18 September 2018 | 316 lượt xem

Cách cài đặt và cấu hình VNC trên Debian 9

Mạng máy tính ảo, hoặc VNC, là một hệ thống kết nối cho phép bạn sử dụng bàn phím và chuột để tương tác với môi trường máy tính để bàn đồ họa trên máy...
user-0leji5x 16 September 2018 | 758 lượt xem
Vũ Nhật Linh

Vũ Nhật Linh

42 tín dụng