Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

14 bài viết

4 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:42

Hoạt Động Gần Đây

Cách cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên Fedora 22

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 18 September 2018
LAMP stack là một nhóm phần mềm nguồn mở được sử dụng để thiết lập và chạy các máy chủ web. Từ viết tắt là viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP. Vì máy...
bài viết

Làm thế nào để giảm thiểu các cuộc tấn công DDoS chống lại trang web của bạn với CloudFlare

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 18 September 2018
CloudFlare là một công ty cung cấp mạng phân phối nội dung (CDN) và các dịch vụ DNS phân phối bằng cách hoạt động như một proxy ngược cho các trang web. Các dịch vụ...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt Apache Kafka trên Ubuntu 14.04

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 18 September 2018
Apache Kafka là một nhà môi giới thông điệp được phân phối phổ biến được thiết kế để xử lý khối lượng lớn dữ liệu thời gian thực một cách hiệu quả. Một cụm Kafka...
bài viết

Làm thế nào để thiết lập Nginx với hỗ trợ HTTP / 2 trên Ubuntu 16.04

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 18 September 2018
NGINX là một máy chủ web mã nguồn mở nhanh và đáng tin cậy. Nó đã trở nên phổ biến do bộ nhớ thấp, khả năng mở rộng cao, dễ cấu hình và hỗ trợ...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình GitLab trên Ubuntu 16.04

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 18 September 2018
GitLab CE, hoặc Community Edition, là một ứng dụng mã nguồn mở chủ yếu được sử dụng để lưu trữ các kho Git, với các tính năng liên quan đến phát triển bổ sung như...
bài viết

Khám phá nội dung mặc định của Jekyll

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 18 September 2018
Jekyll là trình tạo trang web tĩnh cung cấp một số lợi ích của Hệ thống quản lý nội dung (CMS) trong khi tránh các vấn đề về hiệu suất và bảo mật được giới...
bài viết

Làm thế nào để thu thập số liệu cơ sở hạ tầng với Packetbeat và ELK trên Ubuntu 16.04

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 18 September 2018
Packetbeat cho phép bạn theo dõi lưu lượng mạng thời gian thực cho các giao thức mức ứng dụng như HTTP và MySQL, cũng như DNS và các dịch vụ khác. ...
bài viết

Làm thế nào để thiết lập đường ống tích hợp liên tục với Drone trên Ubuntu 16.04

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 17 September 2018
Drone là nền tảng phân phối và phân phối liên tục được viết bằng Go. Thông qua tích hợp với nhiều dịch vụ kiểm soát phiên bản phổ biến, bạn có thể sử dụng nó...
bài viết

Hiểu về cây DOM và các nút

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 17 September 2018
DOM thường được gọi là Cây DOMvà bao gồm một cây các đối tượng được gọi là nút. bên trong Giới thiệu về DOM, chúng tôi đã xem qua Mô hình đối tượng tài liệu...
bài viết

Cách cài đặt và cấu hình VNC trên Debian 9

Vũ Nhật Linh Vũ Nhật Linh 15 September 2018
Mạng máy tính ảo, hoặc VNC, là một hệ thống kết nối cho phép bạn sử dụng bàn phím và chuột để tương tác với môi trường máy tính để bàn đồ họa trên máy...
bài viết
Vũ Nhật Linh

Vũ Nhật Linh

42 tín dụng