Đức Tuấn

Đức Tuấn

23 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

4 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây

Java Xử Lý Việc Khởi Tạo, Lưu Trữ và Thay Đổi Dữ Liệu Của Object Như Thế Nào

bình luận Đức Tuấn Đức Tuấn 21 May 2018
Java sẽ tự quản lý dữ liệu trong class vào bộ nhớ tạm khi chạy chương trình, kết thúc chưong trình Java sẽ tự động xoá dưz liệu để giải phóng RAM. Nếu Bạn muốn...

Java: Khác nhau giữa Hashtable và HashMap

câu hỏi Đức Tuấn Đức Tuấn 01 July 2017
Em đang học về hai kiểu dữ liệu HashMap và Hashtable trong Java nhưng đọc ví dụ về hai kiểu dữ liệu này thì không thấy chúng khá nhau như thế nào, bác nào biết...

Server và Hosting khác nhau như thế nào?

câu hỏi Đức Tuấn Đức Tuấn 01 January 2017
Đọc xong bài viết giải thích về web server là gì thì em cũng đã được web server với server khác nhau như thế nào rồi nhưng giờ lại thấy nhiều sách dùng thuật ngữ...

Failed to load c++ bson extension, using pure JS version

câu hỏi Đức Tuấn Đức Tuấn 01 January 2017
Khi mình cài đặt mongoose driver sử dụng npm gặp lỗi như sau: { [Error: Cannot find module '../build/Release/bson'] code: 'MODULE_NOT_FOUND' } js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version Example app...

Khác biệt giữa struct và class trong C++

câu hỏi Đức Tuấn Đức Tuấn 30 December 2016
Em mới học C++ và đang tìm hiểu về khái niệm struct trong C++ nhưng không hiểu giữa struct và class trong C++ khác nhau như thế nào và tại sao cần sử dụng struct...