Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

14 bài viết

4 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây

Tăng tốc độ của ứng dụng web nhờ áp dụng triết lý Kaizen

Đối với lập trình viên, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia xây dựng và phát triển website, chất lượng của product không chỉ bao gồm sự quan tâm về tăng tính năng...
user-1u5i3a0 23 September 2018 | 365 lượt xem

UFW Essentials: Các quy tắc và lệnh tường lửa phổ biến

UFW là một công cụ cấu hình tường lửa cho iptables được bao gồm trong Ubuntu theo mặc định. Hướng dẫn kiểu trang tính này cung cấp tham chiếu nhanh đến các lệnh UFW sẽ...
user-1u5i3a0 19 September 2018 | 408 lượt xem

Làm thế nào để sao lưu và khôi phục dữ liệu Redis của bạn trên Ubuntu 14.04

Redis là bộ nhớ đệm và lưu trữ trong bộ nhớ, có giá trị trong bộ nhớ (một cơ sở dữ liệu, có nghĩa là) cũng có thể được lưu giữ vĩnh viễn (được lưu...
user-1u5i3a0 19 September 2018 | 928 lượt xem

Cách sử dụng Ứng dụng One-Click Discourse trên DigitalOcean

Bài viết này tồn tại để tham khảo lịch sử và không còn được duy trì. Lý do: Phiên bản này không còn khả dụng ...
user-1u5i3a0 19 September 2018 | 307 lượt xem

Cách cài đặt Elasticsearch 1.7, Logstash 1.5 và Kibana 4.1 (Ngăn xếp ELK) trên CentOS 7

Chú thích: Hướng dẫn này dành cho phiên bản cũ hơn của ngăn xếp ELK, không tương thích với phiên bản mới nhất. Phiên bản mới nhất của hướng dẫn này có sẵn tại Làm...
user-1u5i3a0 19 September 2018 | 340 lượt xem

Cách nhập và xuất cơ sở dữ liệu OrientDB trên Ubuntu 14.04

OrientDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL đa mô hình, với sự hỗ trợ cho các cơ sở dữ liệu đồ thị và tài liệu. Nó là một ứng dụng Java và có thể...
user-1u5i3a0 19 September 2018 | 159 lượt xem

Làm thế nào để phục vụ các ứng dụng Flask với Gunicorn và Nginx trên Ubuntu 16.04

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thiết lập một ứng dụng Python đơn giản bằng cách sử dụng khung công tác Flask trên Ubuntu 16.04. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách...
user-1u5i3a0 19 September 2018 | 148 lượt xem

Làm thế nào để theo dõi số liệu hệ thống với ngăn xếp TICK trên Ubuntu 16.04

Ngăn xếp TICK là một tập hợp các sản phẩm từ các nhà phát triển của cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian InfluxDB. Nó được tạo thành từ các thành phần sau: ...
user-1u5i3a0 19 September 2018 | 911 lượt xem

Cách viết chương trình JavaScript đầu tiên của bạn

Chương trình “Hello, World!” Là một truyền thống cổ điển và được vinh danh trong lập trình máy tính. Đó là một chương trình đầu tiên ngắn và đầy đủ cho người mới bắt đầu,...
user-1u5i3a0 18 September 2018 | 742 lượt xem

Làm thế nào để an toàn Memcached bằng cách giảm tiếp xúc

Vào ngày 27 tháng 2 năm 2018, Cloudflare đăng một câu chuyện về một sự gia tăng nghiêm trọng trong khối lượng các cuộc tấn công khuếch đại memcached. Memcached, một hệ thống bộ nhớ...
user-1u5i3a0 18 September 2018 | 157 lượt xem
Đức Tuấn

Đức Tuấn

23 tín dụng