Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

13 bài viết

4 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây

UFW Essentials: Các quy tắc và lệnh tường lửa phổ biến

Đức Tuấn Đức Tuấn 18 September 2018
UFW là một công cụ cấu hình tường lửa cho iptables được bao gồm trong Ubuntu theo mặc định. Hướng dẫn kiểu trang tính này cung cấp tham chiếu nhanh đến các lệnh UFW sẽ...
bài viết

Làm thế nào để sao lưu và khôi phục dữ liệu Redis của bạn trên Ubuntu 14.04

Đức Tuấn Đức Tuấn 18 September 2018
Redis là bộ nhớ đệm và lưu trữ trong bộ nhớ, có giá trị trong bộ nhớ (một cơ sở dữ liệu, có nghĩa là) cũng có thể được lưu giữ vĩnh viễn (được lưu...
bài viết

Cách sử dụng Ứng dụng One-Click Discourse trên DigitalOcean

Đức Tuấn Đức Tuấn 18 September 2018
Bài viết này tồn tại để tham khảo lịch sử và không còn được duy trì. Lý do: Phiên bản này không còn khả dụng ...
bài viết

Cách cài đặt Elasticsearch 1.7, Logstash 1.5 và Kibana 4.1 (Ngăn xếp ELK) trên CentOS 7

Đức Tuấn Đức Tuấn 18 September 2018
Chú thích: Hướng dẫn này dành cho phiên bản cũ hơn của ngăn xếp ELK, không tương thích với phiên bản mới nhất. Phiên bản mới nhất của hướng dẫn này có sẵn tại Làm...
bài viết

Cách nhập và xuất cơ sở dữ liệu OrientDB trên Ubuntu 14.04

Đức Tuấn Đức Tuấn 18 September 2018
OrientDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL đa mô hình, với sự hỗ trợ cho các cơ sở dữ liệu đồ thị và tài liệu. Nó là một ứng dụng Java và có thể...
bài viết

Làm thế nào để phục vụ các ứng dụng Flask với Gunicorn và Nginx trên Ubuntu 16.04

Đức Tuấn Đức Tuấn 18 September 2018
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ thiết lập một ứng dụng Python đơn giản bằng cách sử dụng khung công tác Flask trên Ubuntu 16.04. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách...
bài viết

Làm thế nào để theo dõi số liệu hệ thống với ngăn xếp TICK trên Ubuntu 16.04

Đức Tuấn Đức Tuấn 18 September 2018
Ngăn xếp TICK là một tập hợp các sản phẩm từ các nhà phát triển của cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian InfluxDB. Nó được tạo thành từ các thành phần sau: ...
bài viết

Cách viết chương trình JavaScript đầu tiên của bạn

Đức Tuấn Đức Tuấn 17 September 2018
Chương trình “Hello, World!” Là một truyền thống cổ điển và được vinh danh trong lập trình máy tính. Đó là một chương trình đầu tiên ngắn và đầy đủ cho người mới bắt đầu,...
bài viết

Làm thế nào để an toàn Memcached bằng cách giảm tiếp xúc

Đức Tuấn Đức Tuấn 17 September 2018
Vào ngày 27 tháng 2 năm 2018, Cloudflare đăng một câu chuyện về một sự gia tăng nghiêm trọng trong khối lượng các cuộc tấn công khuếch đại memcached. Memcached, một hệ thống bộ nhớ...
bài viết

Làm thế nào để nâng cấp Prometheus 1.x lên Prometheus 2.0 trên Ubuntu 16.04

Đức Tuấn Đức Tuấn 17 September 2018
_Tác giả đã chọn Đa dạng trong công nghệ quỹ để nhận khoản đóng góp $ 200 như một phần của Viết cho DOnations chương trình._ Prometheus là một hệ thống giám sát nguồn mở...
bài viết
Đức Tuấn

Đức Tuấn

23 tín dụng