15 tín dụng

Tran Khanh

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 04 September 2015

Thống Kê

  • 7 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 4 câu trả lời

Closure trong Javascript

Tạo bởi Tran Khanh 06 September 2015
Sự khác biệt khi sử dụng closure đó là hàm `C` được định khai báo nằm bên trong hàm `B` và chính vì vậy giá trị của các biến trong...