15 tín dụng

Tran Khanh

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 03 September 2015

Thống Kê

  • 7 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 4 câu trả lời

Animation trong CSS

Tạo bởi Tran Khanh 13 August 2015

CSS animation là công nghệ được giới thiệu trong phiên bản CSS3. Nó cho phép chúng ta tạo hiệu ứng chuyển động mà không phải sử dụng Javascript hay Flash. Trong bài ...

Closure trong Javascript

Tạo bởi Tran Khanh 05 September 2015
Sự khác biệt khi sử dụng closure đó là hàm `C` được định khai báo nằm bên trong hàm `B` và chính vì vậy giá trị của các biến trong...

PHP 7 Có Gì Mới

Tạo bởi Tran Khanh 17 September 2015

Đúng như dự đoán sự ra đời của PHP phiên bản 5.x nhanh chóng được thay thế bởi phiên bản tiếp theo của nó PHP 7. Phiên bản tiếp the...