155 tín dụng

Hoàng Duy

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 04 tháng 02, 2017

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 2 câu hỏi
  • 3 câu trả lời
Lập Trình Lập Trình

Đây là một trong những lỗi phổ biến mà rất nhiều lập trình viên đã gặp khi cài đặt package hay còn gọi là mô-đun (module) của Node.js. Thông báo chi tiết của lỗi này như sau:

npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/path_to_install_folder/package.json'
npm WARN nodejs No description
npm WARN nodejs No repository field.
npm WARN nodejs No README data
npm WARN nodejs No license field.

Cách khắc phục lỗi trên khá đơn giản. Bạn chỉ cần chạy câu lệnh sau:

npm init

Câu lệnh này để khở...