Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: Nhân Viên

Từng học tại: Dai Hoc Ngoai Thuong

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

14 bài viết

2 câu hỏi

3 câu trả lời

Thành viên từ 2017-02-04 11:57:42

Hoạt Động Gần Đây

IDE dùng lập trình Python

Mọi người cho em hỏi lập trình Python thì nên sử dụng IDE nào? Em đang dùng Pycharm bản community mà thấy chán quá, editor của nó thì dùng VIM nên nhiều lúc di chuyển...
user-2jnamok 07 November 2018 | 1 lượt xem

Lỗi: Whoops, looks like something went wrong sau khi cài đặt

Muốn biết lỗi ở đâu thì trong file app/config/app.php tìm tới dòng chứa đoạn code này: 'debug' => false Và chuyển thành: 'debug' => true ...
user-2jnamok 28 October 2018 | 5 lượt xem

Cách xoá index trong cơ sở dữ liệu MySQL

Để xoá index có trong một bảng cho trước trên cơ sở dữ liệu MySQL chúng ta sử dụng cú pháp sau: ALTER TABLE [table_name] DROP INDEX [index_name]; ...
user-2jnamok 18 October 2018 | 3 lượt xem

Fix lỗi you don't have permission to access / on this server trên Mac

Lỗi trên là một trong những lỗi phổ biến khi sử dụng Apache, nguyên nhận của lỗi này đó là bởi thư mục chứa website trên localhost (trên máy tính bạn) chưa được phân quyền...
user-2jnamok 12 August 2018 | 2 lượt xem

Golang: Convert bool sang string

Boolean và String là hai kiểu không thể chuyển đổi qua lại do đó Golang báo lỗi như trong câu hỏi của bạn. Để chuyển từ Boolean sang String bạn sử dụng gói strconv (string...
user-2jnamok 03 August 2018 | 10 lượt xem

Cài Đặt LAMP trên Ubuntu 18.04

LAMP hay LAMP Stack là một nhóm gồm 3 phần mềm khác nhau Apache, MySQL và PHP sử dụng trên hệ điều hành [Linux][1]. Thuật ngữ LAMP được hình thành từ việc kết hợp các...
user-2jnamok 10 June 2018 | 2 lượt xem

Tại sao nên đưa composer.lock vào commit của Git

Nếu dự án của bạn sử dụng Composer làm package manager thì bạn nên theo dõi thay đổi của không chỉ tập tin composer.json mà cả tập tin composer.lock. Một sai lầm phổ biến mà...
user-2jnamok 26 May 2018 | 9 lượt xem

In hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Python

Để in hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Python bạn có thể sử dụng method .capwords() của string object và .capwords() trong string package: testString = "hello python!" print(testString.title()) print(string.capwrods(testString)) ...
user-2jnamok 14 May 2018 | 4 lượt xem

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

Trên máy em có một tập tin hello.py với nội dung sau: myString = "Xin chào thế giới!" print myString.title() Nhưng khi chạy file này với python hello.py thì gặp phải lỗi sau: ...
user-2jnamok 14 May 2018 | 8 lượt xem

Code Download Một Trang Web trong PHP

Đoạn code dưới đây sẽ tải về 1 tập tin từ địa chỉ http://example.net/test_file.zip rồi sau đó lưu trên máy với tên download.zip: <?php php file_put_contents("download.zip", fopen("http://example.net/test_file.zip", "r")); ...
user-2jnamok 09 May 2018 | 5 lượt xem
Hoàng Duy

Hoàng Duy

139 tín dụng