Tân Late

Tân Late

56 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

5 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây

Git: Lỗi pull code bị gián đoạn khi chưa kết thúc

Dùng Git trên terminal em chạy câu lệnh dưới đây để kéo code về từ dự án: git pull origin master Thì em gặp phải trường hợp cứ được khoảng 8% là bị dừng lại...

Singleton và Abstract class khác nhau như thế nào?

Trong đợt phỏng vấn gần đây em có nhận được câu hỏi phân biệt sự khác nhau giữa Singleton và Abstract class sử dụng static. Lúc đó khi trả lời là Singleton dùng cho object...

So sánh ngày tháng trên CSDL MySQL từ PHP

Mọi người cho mình hỏi. Mình lưu ngày sinh theo kiểu datetime trong MySql. Mình cần tìm những học viên nhập học nằm giữa hai khoảng mốc thời gian khác nhau. Trong PHP mình dùng...

Chia sẻ dữ liệu giữa các controller trong AngularJS

Trong trang thanh toán sản phẩm em có hai controller tách biệt nhưng cùng sử dụng một biến username như sau: <div ng-controller="firstStepCtrl"> <div> <label for="username">Username:</label> <input id="username" type="text" ng-model="username"> </div> </div> <div ng-controller="secondStepCtrl"> <p>Xin...

Kiểm tra phiên bản của PHP

Làm thế nào để hiển thị phiên bản của PHP đang chạy trên máy chủ trong hai trường hợp: ...