Tony Huynh

Tony Huynh

22 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

4 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:43

Hoạt Động Gần Đây

Tạo object không sử dụng class trong PHP

Dear all, mình có một câu hỏi này mong mọi người trả lời giúp. Trong code của mình cỏ một hàm getCustomerDetails như sau: ...

Tìm tên Class của Object trong PHP

Muốn tìm tên Class của một Object trong PHP thì làm như thế nào? ...
PHP

Có nên sử dụng JavaScript để viết game chạy trên smartphone?

HTML5 hỗ trợ Canvas API cho phép sử dụng JavaScript để có thể được dùng để viết các game chạy trên nền tảng mobile. Đọc trên mạng mình có thấy một số game khá phức...

Thẻ meta http-equiv dùng để làm gì?

Khi xem source của một trang web thì mình thấy trong thẻ có thẻ như sau: <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"> ...