Khuê Vũ

Khuê Vũ

32 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

6 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:40

Hoạt Động Gần Đây

Decrypt chuỗi được mã hóa bằng thuật toán MD5

câu hỏi Khuê Vũ Khuê Vũ 11 May 2017
Các bác cho em hỏi có cách nào để decrypt một chuỗi được mã hóa sử dụng mã hóa MD5 không vậy? Em quên password đăng nhập vào trang admin của Wordpress mà reset pass...

Laravel: quy định table trên database được dùng với model

câu hỏi Khuê Vũ Khuê Vũ 06 March 2017
Trên cơ sở dữ liệu em có một bảng với tên order_customer là bảng trung gian kết nối giữa bảng orders và bảng customers. Trong code em tạo một model với tên OrderCustomer và model...

Sử dụng Shell trong Ruby?

câu hỏi Khuê Vũ Khuê Vũ 01 January 2017
Mọi người cho mình hỏi có cách nào để có thể gọi câu lệnh Shell trong Ruby không? ...

[Help] Lỗi You don't have permission to access / on this server

câu hỏi Khuê Vũ Khuê Vũ 01 January 2017
Em đang viết một trang web sử dụng PHP và sử dụng Apache. Khi mình đăng nhập xong và truy cập vào trang thông tin cá nhân thì thấy màn hình trống hiện ra với...

Ruby, PHP và Java ngôn ngữ nào có tốc độ xử lý nhanh hơn?

câu hỏi Khuê Vũ Khuê Vũ 01 January 2017
Trong ba ngôn ngữ Ruby, PHP và Java thì ngôn ngữ nào có tốc độ xử lý nhanh nhất? ...

Lấy phần mở rộng của tập tin được upload lên server trong PHP

câu hỏi Khuê Vũ Khuê Vũ 30 December 2016
Trên trang HTML mình có một form như sau: <form method="POST" action="upload.php" enctype="multipart/form-data"> <p> <label>Chọn ảnh:<label> <input name="image" type="file"> </p> <button>Gửi</button> </form> ...