Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

14 bài viết

6 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:40

Hoạt Động Gần Đây

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình AppScale trên Ubuntu 12.04

Khuê Vũ Khuê Vũ 18 September 2018
Bài viết này trình bày một phiên bản Ubuntu không còn được hỗ trợ nữa. Nếu bạn hiện đang vận hành một máy chủ chạy Ubuntu 12.04, chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp hoặc...
bài viết

Làm thế nào để cấu hình một dịch vụ Linux để bắt đầu tự động sau một sự cố hoặc khởi động lại - Phần 1: Các ví dụ thực tế

Khuê Vũ Khuê Vũ 18 September 2018
Hướng dẫn này cho bạn thấy cách cấu hình các dịch vụ hệ thống để tự động khởi động lại sau khi khởi động lại máy chủ hoặc máy chủ. ...
bài viết

Làm thế nào để nâng cấp lên PHP 7 trên CentOS 7

Khuê Vũ Khuê Vũ 18 September 2018
PHP 7, được phát hành vào ngày 3 tháng 12 năm 2015, hứa hẹn cải thiện đáng kể tốc độ so với các phiên bản trước của ngôn ngữ, cùng với các tính năng mới...
bài viết

Làm thế nào để sao lưu, khôi phục và di chuyển cơ sở dữ liệu PostgreSQL với Barman trên CentOS 7

Khuê Vũ Khuê Vũ 18 September 2018
PostgreSQL là một nền tảng cơ sở dữ liệu mã nguồn mở khá phổ biến với các nhà phát triển ứng dụng web và di động để dễ bảo trì, hiệu quả về chi phí...
bài viết

Làm thế nào để chạy một cơ sở dữ liệu cụm nhiều nút với Cassandra trên Ubuntu 14.04

Khuê Vũ Khuê Vũ 18 September 2018
Apache Cassandra là một hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở có khả năng mở rộng cao, đạt được hiệu suất tuyệt vời trên các thiết lập nhiều nút. ...
bài viết

Quản lý cấu hình 101: Viết các tệp kê khai con rối

Khuê Vũ Khuê Vũ 18 September 2018
Tóm lại, quản lý cấu hình máy chủ (cũng thường được gọi là Tự động hóa CNTT) là một giải pháp để biến quản trị cơ sở hạ tầng của bạn thành một codebase, mô...
bài viết

Làm thế nào để lập chỉ mục và Slice Strings trong Python 3

Khuê Vũ Khuê Vũ 18 September 2018
Kiểu dữ liệu chuỗi Python là một chuỗi gồm một hoặc nhiều ký tự riêng lẻ có thể bao gồm các chữ cái, số, ký tự khoảng trắng hoặc ký hiệu. Bởi vì một chuỗi...
bài viết

Làm thế nào để giám sát Zabbix Cảnh báo với Alerta trên CentOS 7

Khuê Vũ Khuê Vũ 18 September 2018
Alerta là một ứng dụng web được sử dụng để hợp nhất và hủy trùng lặp cảnh báo từ nhiều hệ thống giám sát và trực quan hóa chúng trên một màn hình duy nhất....
bài viết

Hướng dẫn của Navigator: Lời nói đầu

Khuê Vũ Khuê Vũ 17 September 2018
chú thích: Đây là phiên bản phát hành ban đầu của nội dung sách hướng dẫn của bộ điều hướng, một đề xuất từ ​​các kỹ sư giải pháp kỹ thuật số. Mục tiêu của...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt và bảo mật phpMyAdmin với Nginx trên Ubuntu 16.04

Khuê Vũ Khuê Vũ 17 September 2018
Trong khi nhiều người dùng cần chức năng của một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu như MySQL, giao diện dòng lệnh của nó có thể ít trực quan hơn và thân thiện...
bài viết
Khuê Vũ

Khuê Vũ

32 tín dụng