Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

16 bài viết

1 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:42

Hoạt Động Gần Đây

Xây dựng cho sản xuất: Ứng dụng web - Bản sao lưu

Sau khi đưa ra kế hoạch khôi phục cho các thành phần khác nhau của ứng dụng, bạn nên thiết lập hệ thống sao lưu cần thiết để hỗ trợ nó. Hướng dẫn này sẽ...
user-5frm8v9 19 September 2018 | 902 lượt xem

Làm thế nào để cấu hình Nginx để sử dụng trang lỗi tùy chỉnh trên Ubuntu 14.04

Nginx là một máy chủ web hiệu suất cao có khả năng phục vụ nội dung với tính linh hoạt và sức mạnh. Khi thiết kế trang web của bạn, thường hữu ích khi tùy...
user-5frm8v9 19 September 2018 | 601 lượt xem

Làm thế nào để thu thập số liệu cơ sở hạ tầng với Topbeat và ELK trên Ubuntu 14.04

Topbeat, là một trong số những người gửi dữ liệu "Beats" giúp gửi nhiều loại dữ liệu máy chủ đến một cá thể Elasticsearch, cho phép bạn thu thập thông tin về CPU, bộ nhớ...
user-5frm8v9 19 September 2018 | 199 lượt xem

Làm thế nào để chạy máy chủ phân tích cú pháp trên Ubuntu 14.04

Phân tích cú pháp là Phần mềm di động dưới dạng nền tảng Dịch vụ, thuộc sở hữu của Facebook từ năm 2013. Vào tháng 1 năm 2016, Parse công bố các dịch vụ được...
user-5frm8v9 19 September 2018 | 879 lượt xem

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình Zabbix để giám sát an toàn các máy chủ từ xa trên CentOS 7

Zabbix là phần mềm giám sát nguồn mở cho các mạng và ứng dụng. Nó cung cấp giám sát thời gian thực của hàng nghìn chỉ số được thu thập từ các máy chủ, máy...
user-5frm8v9 19 September 2018 | 853 lượt xem

Hadoop, Storm, Samza, Spark và Flink: Khung dữ liệu lớn So sánh

Dữ liệu lớn là thuật ngữ dành cho các chiến lược và công nghệ phi truyền thống cần thiết để thu thập, tổ chức, xử lý và thu thập thông tin chi tiết từ các...
user-5frm8v9 19 September 2018 | 476 lượt xem

Làm thế nào để cài đặt MySQL trên Ubuntu 16.04

MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nguồn mở, thường được cài đặt như một phần của ĐÈN (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) ngăn xếp. Nó sử dụng...
user-5frm8v9 19 September 2018 | 821 lượt xem

Làm thế nào để theo dõi số liệu hệ thống với ngăn xếp TICK trên CentOS 7

Ngăn xếp TICK là một tập hợp các sản phẩm từ các nhà phát triển của cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian InfluxDB. Nó được tạo thành từ các thành phần sau: ...
user-5frm8v9 19 September 2018 | 131 lượt xem

Làm thế nào để bảo mật ứng dụng Web Rancher của bạn với Hãy mã hóa trên Ubuntu 16.04

Bảo vệ các ứng dụng web bằng TLS / SSL được sử dụng để được coi là cần thiết chỉ cho các ứng dụng xử lý thông tin nhạy cảm, kể từ khi nhận được...
user-5frm8v9 19 September 2018 | 595 lượt xem

Làm thế nào để sử dụng tìm kiếm toàn văn bản trong PostgreSQL trên Ubuntu 16.04

Tìm kiếm toàn văn bản (FTS) là một kỹ thuật được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm để tìm kết quả trong cơ sở dữ liệu. Nó có thể được sử dụng để...
user-5frm8v9 19 September 2018 | 123 lượt xem
Lê Anh

Lê Anh

1 tín dụng