Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

16 bài viết

1 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:42

Hoạt Động Gần Đây

Xây dựng cho sản xuất: Ứng dụng web - Bản sao lưu

Lê Anh Lê Anh 18 September 2018
Sau khi đưa ra kế hoạch khôi phục cho các thành phần khác nhau của ứng dụng, bạn nên thiết lập hệ thống sao lưu cần thiết để hỗ trợ nó. Hướng dẫn này sẽ...
bài viết

Làm thế nào để cấu hình Nginx để sử dụng trang lỗi tùy chỉnh trên Ubuntu 14.04

Lê Anh Lê Anh 18 September 2018
Nginx là một máy chủ web hiệu suất cao có khả năng phục vụ nội dung với tính linh hoạt và sức mạnh. Khi thiết kế trang web của bạn, thường hữu ích khi tùy...
bài viết

Làm thế nào để thu thập số liệu cơ sở hạ tầng với Topbeat và ELK trên Ubuntu 14.04

Lê Anh Lê Anh 18 September 2018
Topbeat, là một trong số những người gửi dữ liệu "Beats" giúp gửi nhiều loại dữ liệu máy chủ đến một cá thể Elasticsearch, cho phép bạn thu thập thông tin về CPU, bộ nhớ...
bài viết

Làm thế nào để chạy máy chủ phân tích cú pháp trên Ubuntu 14.04

Lê Anh Lê Anh 18 September 2018
Phân tích cú pháp là Phần mềm di động dưới dạng nền tảng Dịch vụ, thuộc sở hữu của Facebook từ năm 2013. Vào tháng 1 năm 2016, Parse công bố các dịch vụ được...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình Zabbix để giám sát an toàn các máy chủ từ xa trên CentOS 7

Lê Anh Lê Anh 18 September 2018
Zabbix là phần mềm giám sát nguồn mở cho các mạng và ứng dụng. Nó cung cấp giám sát thời gian thực của hàng nghìn chỉ số được thu thập từ các máy chủ, máy...
bài viết

Hadoop, Storm, Samza, Spark và Flink: Khung dữ liệu lớn So sánh

Lê Anh Lê Anh 18 September 2018
Dữ liệu lớn là thuật ngữ dành cho các chiến lược và công nghệ phi truyền thống cần thiết để thu thập, tổ chức, xử lý và thu thập thông tin chi tiết từ các...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt MySQL trên Ubuntu 16.04

Lê Anh Lê Anh 18 September 2018
MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu nguồn mở, thường được cài đặt như một phần của ĐÈN (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) ngăn xếp. Nó sử dụng...
bài viết

Làm thế nào để theo dõi số liệu hệ thống với ngăn xếp TICK trên CentOS 7

Lê Anh Lê Anh 18 September 2018
Ngăn xếp TICK là một tập hợp các sản phẩm từ các nhà phát triển của cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian InfluxDB. Nó được tạo thành từ các thành phần sau: ...
bài viết

Làm thế nào để bảo mật ứng dụng Web Rancher của bạn với Hãy mã hóa trên Ubuntu 16.04

Lê Anh Lê Anh 18 September 2018
Bảo vệ các ứng dụng web bằng TLS / SSL được sử dụng để được coi là cần thiết chỉ cho các ứng dụng xử lý thông tin nhạy cảm, kể từ khi nhận được...
bài viết

Làm thế nào để sử dụng tìm kiếm toàn văn bản trong PostgreSQL trên Ubuntu 16.04

Lê Anh Lê Anh 18 September 2018
Tìm kiếm toàn văn bản (FTS) là một kỹ thuật được sử dụng bởi các công cụ tìm kiếm để tìm kết quả trong cơ sở dữ liệu. Nó có thể được sử dụng để...
bài viết
Lê Anh

Lê Anh

1 tín dụng