0 tín dụng

Thuy Trang

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 02 tháng 07, 2018

Thống Kê

  • 5 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 0 câu trả lời
Node.js Node.js
  • Node.js là một môi trường máy chủ với mã nguồn mở
  • Node.js hoàn toàn miễn phí
  • Node.js chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac
    OS X, v.v..)
  • Node.js sử dụng JavaScript trên máy chủ
Node.js Node.js

Node.js cung cấp sẵn một module có tên là HTTP, mô-đun này cho phép chúng ta sử dụng Node.js để truyền dữ liệu sử dụng giao thức Hyper Text Transfer Protocol (HTTP).