0 tín dụng

Thuy Trang

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 02 July 2018

Thống Kê

  • 5 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

Bắt đầu với Node.js

Tạo bởi Thuy Trang 02 July 2018
Khi bạn đã tải và cài đặt xong Node.js trên máy tính, hãy thử tạo một chương trình **Hello World** để hiển thị trên trình duyệt web.

Giới Thiệu về Node.js

Tạo bởi Thuy Trang 03 July 2018
- Node.js là một môi trường máy chủ với mã nguồn mở - Node.js hoàn toàn miễn phí - Node.js chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix,...

Node.js HTTP Module

Tạo bởi Thuy Trang 06 July 2018
Node.js cung cấp sẵn một module có tên là HTTP, mô-đun này cho phép chúng ta sử dụng Node.js để truyền dữ liệu sử dụng giao thức Hyper Text Transfer...

Module Trong Node.js

Tạo bởi Thuy Trang 09 July 2018
Modules trong Node.js tương tự như thư viện trong JavaScript. Modules là một danh sách gồm các hàm mà bạn có thể sử dụng trong lập trình.