0 tín dụng

Thuy Trang

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 01 tháng 07, 2018

Thống Kê

  • 5 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

Khi bạn đã tải và cài đặt xong Node.js trên máy tính, hãy thử tạo một chương trình Hello World để hiển thị trên trình duyệt web.

  • Node.js là một môi trường máy chủ với mã nguồn mở
  • Node.js hoàn toàn miễn phí
  • Node.js chạy trên nhiều nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac
    OS X, v.v..)
  • Node.js sử dụng JavaScript trên máy chủ

Node.js cung cấp sẵn một module có tên là HTTP, mô-đun này cho phép chúng ta sử dụng Node.js để truyền dữ liệu sử dụng giao thức Hyper Text Transfer Protocol (HTTP).

Modules trong Node.js tương tự như thư viện trong JavaScript. Modules là một danh sách gồm các hàm mà bạn có thể sử dụng trong lập trình.