Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

10 bài viết

3 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:39

Hoạt Động Gần Đây

Cơ sở hạ tầng SaltStack: Tạo các nước muối cho các máy chủ web Nginx

Bin Phan Bin Phan 18 September 2018
SaltStack, hoặc Salt, là một hệ thống quản lý cấu hình và thực thi từ xa mạnh mẽ có thể được sử dụng để quản lý cơ sở hạ tầng một cách có cấu trúc,...
bài viết

Làm thế nào để triển khai các ứng dụng web Python với các chai Micro Framework trên Ubuntu 14.04

Bin Phan Bin Phan 18 September 2018
Python là một ngôn ngữ tuyệt vời cho lập trình web do tính linh hoạt và chức năng cao cấp của nó. Các khung công tác web có thể làm cho các ứng dụng web...
bài viết

Cách thiết lập Hãy mã hóa các chứng chỉ cho nhiều máy chủ ảo Apache trên Ubuntu 14.04

Bin Phan Bin Phan 18 September 2018
Chứng chỉ SSL được sử dụng trong các máy chủ web để mã hóa lưu lượng giữa máy chủ và máy khách, cung cấp bảo mật bổ sung cho người dùng truy cập vào ứng...
bài viết

Cách cài đặt và sử dụng Docker trên CentOS 7

Bin Phan Bin Phan 18 September 2018
Docker là một ứng dụng đơn giản và dễ dàng để chạy các quy trình ứng dụng trong một thùng chứa, giống như các máy ảo, chỉ di động hơn, thân thiện với tài nguyên...
bài viết

Làm thế nào để tạo mảng RAID với mdadm trên Ubuntu 16.04

Bin Phan Bin Phan 18 September 2018
Các mdadm Tiện ích có thể được sử dụng để tạo và quản lý các mảng lưu trữ bằng cách sử dụng các khả năng RAID phần mềm của Linux. Quản trị viên có sự...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP Stack) trên Debian 8

Bin Phan Bin Phan 18 September 2018
Ngăn xếp phần mềm LEMP là một nhóm phần mềm có thể được sử dụng để phục vụ các trang web động và các ứng dụng web. Đây là một từ viết tắt mô tả...
bài viết

Chuỗi hội thảo trên web: Triển khai các dịch vụ có trạng thái tại Kubernetes

Bin Phan Bin Phan 17 September 2018
Bài viết này bổ sung một loạt hội thảo trên web về triển khai và quản lý tải công việc được xếp chồng trong đám mây. Loạt bài này trình bày các yếu tố cần...
bài viết

Làm thế nào để thiết lập một NFS gắn kết trên Ubuntu 18.04

Bin Phan Bin Phan 17 September 2018
NFS, hoặc Network File System, là một giao thức hệ thống tệp phân tán cho phép bạn gắn kết các thư mục từ xa trên máy chủ của bạn. Điều này cho phép bạn quản...
bài viết

Những điều cần biết khi xây dựng app

Bin Phan Bin Phan 13 September 2018
“Move fast and break things” (hành động nhanh và phá vỡ những giới hạn) là một kim chỉ nam thuộc nằm lòng của các Facebook Hacker. Cụm từ mang nhiều sự liều lĩnh này đã...
bài viết

Tìm hiểu về $q và Promise trong Angular

Bin Phan Bin Phan 12 September 2018
$q và Promise trong Angular Chắc hẳn mọi người đều đã từng nhìn thấy hoặc đã từng làm việc với $q khi sử dụng angular, chăng bạn có chắc đã nắm được hết những tính...
bài viết
Bin Phan

Bin Phan

32 tín dụng