Bin Phan

Bin Phan

8 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

3 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:39

Hoạt Động Gần Đây

.htaccess trong Nginx

Trước giờ mình chủ yếu làm việc với Apache webserver, thời gian gần đây mới bắt đầu chuyển qua làm quen với Nginx nên cũng chưa hiểu rõ lắm về các cấu hình có trong...

Mac OSX: hai tập tin php.ini cùng tồn tại trên máy

Sau khi cài đặt Xdebug em cần cấu hình lại PHP để include file xdebug.so. Kiểm tra trên terminal sử dụng lệnh php -i | grep php.ini thì em thấy nó nằm ở địa chỉ: ...

Lập Trình

bạn chưa hiểu ở chỗ nào? ...

Nên dùng LESS hay SASS?

Trước đây em hay sử dụng LESS để viết CSS. Mới đây em nghe nói SASS đang chiếm ưu thế và sẽ dần thay thế LESS. Theo các bác thì ý kiến này đùng hay...