Bin Phan

Bin Phan

32 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

3 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:39

Hoạt Động Gần Đây

.htaccess trong Nginx

câu hỏi Bin Phan Bin Phan 17 April 2018
Trước giờ mình chủ yếu làm việc với Apache webserver, thời gian gần đây mới bắt đầu chuyển qua làm quen với Nginx nên cũng chưa hiểu rõ lắm về các cấu hình có trong...

Mac OSX: hai tập tin php.ini cùng tồn tại trên máy

câu hỏi Bin Phan Bin Phan 06 January 2018
Sau khi cài đặt Xdebug em cần cấu hình lại PHP để include file xdebug.so. Kiểm tra trên terminal sử dụng lệnh php -i | grep php.ini thì em thấy nó nằm ở địa chỉ: ...

Lập Trình

bình luận Bin Phan Bin Phan 28 February 2017
bạn chưa hiểu ở chỗ nào? ...

Nên dùng LESS hay SASS?

câu hỏi Bin Phan Bin Phan 28 December 2016
Trước đây em hay sử dụng LESS để viết CSS. Mới đây em nghe nói SASS đang chiếm ưu thế và sẽ dần thay thế LESS. Theo các bác thì ý kiến này đùng hay...