Vân Trần

Vân Trần

40 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

7 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:42

Hoạt Động Gần Đây

Lỗi fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value

câu hỏi Vân Trần Vân Trần 20 July 2018
Em mới chuyển qua Swift để viết app iOS thay vì Objective C. Lúc chạy app trên simulator của Xcode thì rất hay gặp phải lỗi EXC_BAD_INSTRUCTION với thông báo: ...

Giới thiệu về RVM trong Ruby

bình luận Vân Trần Vân Trần 15 March 2018
Codehub chỉ có hướng dẫn dạng tex thôi thì phải ...

Xcode: .gitignore

câu hỏi Vân Trần Vân Trần 21 January 2018
Mọi người cho em hỏi khi dev ứng dụng với Xcode IDE thì trong tập tin .gitignore sẽ cần bỏ qua những thư mục và tập tin nào? ...

JSP là gì?

câu hỏi Vân Trần Vân Trần 20 June 2017
Em đang tìm hiểu về JSP nhưng vẫn chưa hiểu rõ một cách chính xác JSP là gì. Theo em thì: Em không rõ hiểu như trên có dúng hay không rất mong nhận được...

CSS canh một phần tử div nằm giữa một phần tử div khác

câu hỏi Vân Trần Vân Trần 01 January 2017
Làm sao để style một phần tử <div> với độ rộng nhất định nằm ở chính giữa một phần tử <div> bao ngoài nó. Ví dụ như đoạn mã HTML ở dưới đây phần tử: ...
CSS

Khác biệt giữa Session và Cookie

câu hỏi Vân Trần Vân Trần 01 January 2017
Đọc một số tài liệu trên mạng thì mình hiểu session là một tập tin được lưu trên trên máy chủ server còn Cookie là một mẩu thông tin được lưu trên trình duyệt. Tuy...

PHP - Lấy tên của trường trong chuỗi truy vấn query string

câu hỏi Vân Trần Vân Trần 30 December 2016
Với một URL như sau: http://tenmien.vn?sort=desc&amp;limit=20 Thì các bác cho em hỏi có cách nào để lấy ra tên của các trường trong chuỗi truy vấn query string sử dụng PHP không? ...

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

câu hỏi Vân Trần Vân Trần 28 December 2016
Trong PHP làm cách nào để khi người dùng truy cập vào một địa chỉ URL thì ngay lập tức sẽ được chuyển tiếp một địa chỉ URL khác mà không hiển thị bất cứ...