43 tín dụng

Vân Trần

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 August 2015

Thống Kê

  • 2 bài viết
  • 7 câu hỏi
  • 0 câu trả lời
Đọc một số tài liệu trên mạng thì mình hiểu session là một tập tin được lưu trên trên máy chủ server còn Cookie là một mẩu th...
Mọi người cho em hỏi khi dev ứng dụng với Xcode IDE thì trong tập tin .gitignore sẽ cần bỏ qua những thư mục và tập tin nào?
Em đang tìm hiểu về JSP nhưng vẫn chưa hiểu rõ một cách chính xác JSP là gì. Theo em thì: JSP là ngôn ngữ lập trình web và...