1177 tín dụng

Linh Nguyễn

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 August 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 1 câu hỏi
  • 10 câu trả lời

Redis Cơ Bản

Tạo bởi Linh Nguyễn 20 March 2016

Redis là một phần mềm mã nguồn mở được dùng để lưu trữ một cách tạm thời trên bộ nhớ (hay còn gọi là cache data) và giúp truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng. Do t...