Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

933 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

1 câu hỏi

27 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Đường Viền

Thuộc tính border trong CSS được dùng để tạo đường viền cho phần tử. Sử dụng thuộc tính border chúng ta có thể gán giá trị cho một hoặc nhiều thuộc tính khác như độ...

Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong Objective C là: Kiểu integer, kiểu float và kiểu void ...

Hướng Dẫn Cách Nhúng Google Calendar vào Trang Web

Lịch Google hay Google Calendar là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí cung cấp bởi Google giúp bạn dễ dàng theo dõi các sự kiện quan trọng của cuộc sống. Bài viết này sẽ...

Tạo Dự Án

Xcode cho phép bạn có thể tạo dự án phát triển ứng dụng chạy trên hệ điều hành Mac OS (desktop hay laptop), iOS (điện thoại iPhone), watchOS (đồng hồ thông minh) và tvOS (tivi)....

Hello World

Phần này hướng dẫn bạn cách viết chương trình Hello World sử dụng ngôn ngữ lập trình C. Chương trình này làm một nhiệm vụ đơn giản là sẽ hiển thị dòng chữ Xin Chào...

Làm Việc Với Database

Để tạo database chúng ta sử dụng cú pháp như sau: CREATE DATABASE test_db; Chạy Trong đó test_db là tên cơ sở dữ liệu mà bạn muốn...

ES6 Spread Operator

Spread operator có cú pháp giống với rest paraterter tuy nhiên cả hai có ý nghĩa khác nhau. Rest paramter được sử dụng khi khai báo hàm, ngược lại spread operator được sử dụng trong...

Văn Bản

Ở phần trước chúng ta đã học cách tạo đề mục cho trang. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các thẻ khác dùng để đánh dấu văn bản cho trang. ...

Git: Lỗi pull code bị gián đoạn khi chưa kết thúc

Bạn chạy: git fetch -v Sẽ hiển thị ra chi tiết từng bước Git thực hiện khi pull một repo và thông báo lỗi tương ứng gặp phải. ...

Biến

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình chạy chương trình. Trong PHP, tên biến được bắt đầu bởi dấu $ và...