Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

39 bài viết

1 câu hỏi

28 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Objective-C Cơ Bản: Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 23 October 2018
Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong Objective C là: Kiểu integer, kiểu float và kiểu void ...
bài học

CSS Cơ Bản: Đường Viền

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 23 October 2018
Thuộc tính border trong CSS được dùng để tạo đường viền cho phần tử. Sử dụng thuộc tính border chúng ta có thể gán giá trị cho một hoặc nhiều thuộc tính khác như độ...
bài học

OpenCart: Chuyển tiếp địa chỉ URL không có www về có www

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 23 October 2018
Nếu bạn sử dụng Apache làm Web Server thì cách đơn giản nhất để chuyển tiếp URL không có www về có www đó là thiết lập tập tin .htaccess của Apache. ...
trả lời Apache Opencart

Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift: Làm Quen Với Xcode

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 23 October 2018
Xcode cung cấp cho bạn tất cả những công cụ cần thiết để có thể phát triển bất cứ ứng dụng iOS nào từ đơn giản cho tới phức tạp. Xcode không chỉ tổ chức...
bài học

Ruby: Datatypes

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 23 October 2018
Trong phần này bạn sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu khác nhau trong Ruby. String trong Ruby tương tự như trong các ngôn ngữ khác, bao gồm tập hợp các ký tự khác...
bài học

PHP: Tạo SEO friendly URL

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 23 October 2018
Bạn có thể sử dụng hàm generateURL() như sau (chú ý cách sử dụng hàm preg_replace thay vì str_replace trong hàm này để tìm và thay thế theo pattern): ...
trả lời PHP Lập Trình Web

ES6 Cơ Bản: ES6 Const và Let

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 23 October 2018
Trong ES5 chúng ta chỉ có một cách duy nhất để để khai báo biến đó là var, trong ES6 chúng ta có hai cách khách nhau đó là sử dụng const và let để...
bài học

MySQL: Tạo Bảng

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 23 October 2018
Mỗi một cơ sở dữ liệu thường gồm một hoặc nhiều bảng khác nhau. Mỗi một bảng gồm có các trường (cột) khác nhau. Ví dụ như bảng dưới đây gồm có 5 cột là...
bài học

Lập Trình C Cơ Bản: Hello World

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 23 October 2018
Phần này hướng dẫn bạn cách viết chương trình Hello World sử dụng ngôn ngữ lập trình C. Chương trình này làm một nhiệm vụ đơn giản là sẽ hiển thị dòng chữ Xin Chào...
bài học

Lập Trình PHP và MySQL Cơ Bản: Lưu Bài Viết

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 23 October 2018
Ở bài học trước chúng ta đã hoàn tất việc tạo một trang để người dùng có thể tạo bài viết. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là tạo một tập tin PHP save.php...
bài học
Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

1163 tín dụng