Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

793 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

23 bài viết

1 câu hỏi

26 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Câu Lệnh Điều Khiển

Câu lệnh điều khiển là loại câu lệnh được dùng để điều khiển luồng chạy của các câu lệnh khác trong chương trình. ...

Tạo Database

Bước tiếp the chúng ta cần làm sau khi đã kết nối với MySQL server là tạo một database để làm việc với nó. Cú pháp của câu truy vấn tạo database với tên gọi...

OpenCart: Chuyển tiếp địa chỉ URL không có www về có www

Nếu bạn sử dụng Apache làm Web Server thì cách đơn giản nhất để chuyển tiếp URL không có www về có www đó là thiết lập tập tin .htaccess của Apache. ...

Datatypes

Trong phần này bạn sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu khác nhau trong Ruby. String trong Ruby tương tự như trong các ngôn ngữ khác, bao gồm tập hợp các ký tự khác...

Xóa bỏ index.php trong Codeigniter

Câu hỏi của bạn liên quan tới cách cấu hình Apache web server thay vì Code Igniter. Nếu bạn muốn cả hai URL sử dụng webmerchandise và Webmerchandise đều hoạt động thì bạn cần kích...

Interface Builder

Interface Builder là một công cụ rất hữu ích trong Xcode. Trong bài học này bạn sẽ làm quen với giao diện của nó. Khi click chuột lên file Main.storyboard, Xcode sẽ hiển thị giao...

Cấu Trúc Điều Khiển

Trong lập trình cấu trúc điều khiển được dùng để kiếm soát luồng chạy của chương trình. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các cấu trúc điều khiển if, if...else, if..elseif và switch. ...

Làm Quen Với Xcode

Xcode cung cấp cho bạn tất cả những công cụ cần thiết để có thể phát triển bất cứ ứng dụng iOS nào từ đơn giản cho tới phức tạp. Xcode không chỉ tổ chức...

PHP: Tạo SEO friendly URL

Bạn có thể sử dụng hàm generateURL() như sau (chú ý cách sử dụng hàm preg_replace thay vì str_replace trong hàm này để tìm và thay thế theo pattern): ...

SQL Injection là gì?

SQL Injection là một kỹ thuật tấn công vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ứng dụng (bao gồm các ứng dụng web, mobile hoặc desktop...) thông qua việc khai thác các lỗ hổng...