Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

933 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

29 bài viết

1 câu hỏi

27 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Canh Lề

hướng dẫn Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 March 2018
Lề là khoảng trống được tính bắt đầu từ viền của phần tử. Mỗi phần tử có thể được canh lề theo bốn phía khác nhau: lề trên, lề dưới, lề phải và lề trái. ...

JavaScript: Lấy giao thức, tên miền và cổng từ một URL

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 March 2018
JavaScript không hỗ trợ trực tiếp hàm lấy ra tên miền, giao thức hay cổng... từ một URL nhưng bạn có thể làm như sau: ...

Toán Tử

hướng dẫn Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 March 2018
Toán tử cho phép chúng ta thực hiện các phép toán số học như cộng trừ, nhân, chia và các phép toán logic và so sánh. ...

Khác nhau giữa Docker expose và Docker publish

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 March 2018
Docker EXPOSE dùng để mở cổng 80 trong Docker container hiện tại cho các container khác của Docker có thể truy cập. Ví dụ bạn có hai container là ruby_on_rails_app và api_app trong đó một...

Tổ Chức Code

hướng dẫn Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 March 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ tổ chức lại source code bằng việc tách riêng JavaScript ra khỏi HTML đồng thời sử dụng Babel mô-đun của Node.js để chuyển đổi mã JSX sang JavaScript...

Bị lỗi "php is not recognized as an" khi cài đặt composer

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 March 2018
Lỗi trên xuất hiện là do php chưa được thêm vào trong System Variable. Nếu bạn sử dụng XAMPP thì bạn vào thư mục thư mục chứa file php.exe trong htdocsvà copy đường dẫn đến...

Giới Thiệu

hướng dẫn Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 March 2018
PHP viết tắt của từ Personal Home Page và là: Ngôn ngữ lập trình máy tính bao gồm các quy luật viết mã lệnh để máy tính có thể hiểu được. PHP là một ngôn...

Kiểm tra phiên bản của PHP

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 March 2018
Ngoài php -v vẫn có các cách khác để tìm phiên bản của PHP, ví dụ: $ php -i | grep "PHP Version" Hoặc: $ php -r "echo phpversion();" ...

Cài Đặt PECL Trên Ubuntu

hướng dẫn Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 March 2018
PECL (viết tắt của PHP Extension Community Library) là một kho chứa các phần mở rộng của PHP cung cấp các phần mở rộng dành cho PHP. Để tải về máy và cài đặt các...

Thiết Kế Trang Chủ

hướng dẫn Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 March 2018
Ở bài học trước chúng ta đã thực hiện việc tạo menu và hoàn tất việc tạo layout HTML cho webiste. Trong bài học này chúng ta sẽ tiếp tục với việc tạo trang chủ...