Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

1113 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

39 bài viết

1 câu hỏi

28 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Khác nhau giữa Pull và Pull Request trong Git?

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 June 2018
Để hiểu rõ Pull và Pull Request thì bạn cần hiểu về quy trình làm việc của Git đối với trường hợp nhiều lập trình viên tham gia vào dự án. ...

Tạo Dự Án

hướng dẫn Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 June 2018
Xcode cho phép bạn có thể tạo dự án phát triển ứng dụng chạy trên hệ điều hành Mac OS (desktop hay laptop), iOS (điện thoại iPhone), watchOS (đồng hồ thông minh) và tvOS (tivi)....

Thuật toán mã hoá password của Wordpress

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 June 2018
Wordpress sử dụng thuật toán mã hoá dựa trên Portable PHP password hashing framework hay phpass (đọc là pH pass). Framework này được công bố public và bạn có thể tải về file PHP implement...

Tác giả của ngôn ngữ lập trình PHP

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 June 2018
Lerdoft là người tạo ra ngôn ngữ PHP, cụ thể là ngữ pháp (trong đó có cách viết syntax), chương trình phiên dịch PHP compiler cho hai phiên bản đẩu tiên. ...

Tìm tên Class của Object trong PHP

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 June 2018
Trong PHP từ phiên bản 5 trở đi bạn có thể sử dụng Reflection API: $ref = new ReflectionClass("MyClassName"); echo $ref->getFileName(); ...

Kiểm tra phiên bản của PHP

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 June 2018
Trên cửa sổ dòng lệnh: $ php -v Trên web: <?php phpinfo(); ?> Bạn lưu ý không cần sử dụng echo phía trước khi gọi phpinfo(). ...

ES6 Spread Operator

hướng dẫn Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 June 2018
Spread operator có cú pháp giống với rest paraterter tuy nhiên cả hai có ý nghĩa khác nhau. Rest paramter được sử dụng khi khai báo hàm, ngược lại spread operator được sử dụng trong...

Văn Bản

hướng dẫn Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 June 2018
Ở phần trước chúng ta đã học cách tạo đề mục cho trang. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các thẻ khác dùng để đánh dấu văn bản cho trang. ...

HTML Thuộc Tính Class

hướng dẫn Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 June 2018
Thuộc tính Class được dùng để gán một hoặc nhiều giá trị Class khác nhau cho phần tử trên trang, cùng một giá trị class có thể được gán cho nhiều phần tử khác nhau...

Git: Lỗi pull code bị gián đoạn khi chưa kết thúc

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 22 June 2018
Bạn chạy: git fetch -v Sẽ hiển thị ra chi tiết từng bước Git thực hiện khi pull một repo và thông báo lỗi tương ứng gặp phải. ...