Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

39 bài viết

1 câu hỏi

28 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Thuật Ngữ Lập Trình: MVC (Model - View - Controller)

MVC là một kiểu mẫu kiến trúc phần mềm trong đó một ứng dụng sẽ được phân thành 3 thành phần khác nhau bao gồm Model, View và Controller. Mỗi thành phần có các chức...
user-abcbo5w 16 January 2019 | 882 lượt xem

Objective-C Cơ Bản: Toán Tử

Toán tử cho phép chúng ta thực hiện các phép toán số học như cộng trừ, nhân, chia và các phép toán logic và so sánh. ...
user-abcbo5w 16 January 2019 | 461 lượt xem

Tự Học PHP Cơ Bản: Giới Thiệu

PHP viết tắt của từ Personal Home Page và là: Ngôn ngữ lập trình máy tính bao gồm các quy luật viết mã lệnh để máy tính có thể hiểu được. PHP là một ngôn...
user-abcbo5w 16 January 2019 | 321 lượt xem

Xây Dựng Ứng Dụng React Với MERN Stack (MongoDB, Express.js, ReactJS và Node.js): Tổ Chức Code

Trong bài học này chúng ta sẽ tổ chức lại source code bằng việc tách riêng JavaScript ra khỏi HTML đồng thời sử dụng Babel mô-đun của Node.js để chuyển đổi mã JSX sang JavaScript...
user-abcbo5w 16 January 2019 | 821 lượt xem

HTML Cho Người Mới Bắt Đầu: Khai Báo DOCTYPE

HTML có nhiều phiên bản khác nhau như HTML5, HTML 4, HTML 3, XHTML... Khai báo <DOCTYPE> được các trình duyệt sử dụng để xác định loại văn bản HTML. ...
user-abcbo5w 15 January 2019 | 343 lượt xem

HTML5 Canvas: Tô Màu Nền

Khi vẽ các hình (hình chữ nhật, hình tròn...) chúng ta có thể sử dụng thuộc tính fillStyle để tô màu nền cho hình. ...
user-abcbo5w 15 January 2019 | 664 lượt xem

Tự Học Thiết Kế Website với HTML: Bố Cục HTML

Trong phần này chúng ta sẽ tạo cấu trúc HTML cơ bản cho website. Đầu tiên bạn tạo một file HTML đặt tên là layout.html với nội dung như sau: ...
user-abcbo5w 15 January 2019 | 804 lượt xem

Thuộc tính data dùng để làm gì?

Thuộc tính data-* được giới thiệu trong HTML5 dùng để lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên trang HTML. Trong đó * phải gồm ít nhất một ký tự trở lên và không dùng chữ...
user-abcbo5w 15 January 2019 | 341 lượt xem

Cron Job là gì

Khái niệm Cron Job được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực và mặc dù nghe có vẻ phức tạp nhưng thuật ngữ này hoàn toàn có thể giải thích đơn giản mà ngay...
user-abcbo5w 15 January 2019 | 681 lượt xem

Xây Dựng Ứng Dụng React Với MERN Stack (MongoDB, Express.js, ReactJS và Node.js): ReactJS Component

Một trong những đặc điểm được coi là tính năng chìa khóa (key feature) của ReactJS đó là khả năng sử dụng lại của các component. Ở bài học này chúng ta sẽ bắt đầu...
user-abcbo5w 15 January 2019 | 201 lượt xem
Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

1158 tín dụng