Hoang Linh

Hoang Linh

0 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

1 bài viết

0 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2017-11-01 06:05:44

Hoạt Động Gần Đây

Tìm Hiểu Về Transaction và Thuộc Tính ACID Trong Cơ Sở Dữ Liệu

bài viết Hoang Linh Hoang Linh 02 November 2017
Transaction và Thuộc Tính ACID là hai trong số những khái niệm quan trọng khi tìm hiểu và làm việc với cơ sở dữ liệu. Transaction và thuộc tính ACID có liên quan mật thiết...