Hanh Kute

Hanh Kute

11 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

2 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:43

Hoạt Động Gần Đây

Refactor code là gì?

Khi báo cáo task phải làm em thấy một số anh trong công ty nói rằng đang refactor code. Em không hiểu lắm nhưng cũng không có ai giải thích và những người mới vào...

PHP đếm số lượt online

Trong PHP có cách nào để điếm số lượt người dùng đang online trên một trang cụ thể không mọi người? Ví dụ như một user sử dụng trình duyệt mở trang A thì tại...