Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

13 bài viết

4 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây

Cách cài đặt và sử dụng PostgreSQL 9.4 trên Debian 8

Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn 18 September 2018
Cơ sở dữ liệu quan hệ là nền tảng của tổ chức dữ liệu cho nhiều nhu cầu. Họ cung cấp tất cả mọi thứ từ mua sắm trực tuyến đến phóng tên lửa. Một...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình mod_deflate trên CentOS 7

Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn 18 September 2018
Mod_deflate là một mô-đun Apache cho phép đầu ra từ máy chủ web của bạn được nén trước khi được gửi tới máy khách. Khi kích thước nội dung trang web của bạn được nén,...
bài viết

Giới thiệu về thuật ngữ lưu trữ và khái niệm trong Linux

Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn 18 September 2018
Linux có các hệ thống và công cụ mạnh mẽ để quản lý các thiết bị phần cứng, bao gồm cả ổ lưu trữ. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu ở mức...
bài viết

Cách thêm mô-đun đăng nhập vào Nginx trên CentOS 7

Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn 18 September 2018
Quản trị máy chủ không chỉ về cấu hình dịch vụ ban đầu. Nó cũng liên quan đến việc giám sát các dịch vụ đó và đảm bảo chúng hoạt động suôn sẻ nhất có...
bài viết

Giới thiệu về thuật ngữ và khái niệm RAID

Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn 18 September 2018
Lưu trữ là một cân nhắc quan trọng khi thiết lập máy chủ. Hầu như tất cả các thông tin quan trọng mà bạn và người dùng của bạn quan tâm sẽ được ghi vào...
bài viết

Làm thế nào để bảo mật GitLab với Hãy mã hóa trên Ubuntu 16.04

Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn 18 September 2018
Bài viết này trình bày một phương pháp cấu hình GitLab cũ hơn với Let's Encrypt bằng tay. Kể từ Phiên bản GitLab 10.5, Hãy mã hóa hỗ trợ có sẵn tự nhiên trong Gitlab. ...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình PostGIS trên Ubuntu 14.04

Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn 18 September 2018
PostGIS là phần mở rộng không gian cho cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL. PostGIS cho phép bạn lưu trữ dữ liệu không gian bằng cách sử dụng các kiểu dữ liệu địa lý...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt MongoDB trên CentOS 7

Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn 18 September 2018
MongoDB là một cơ sở dữ liệu định hướng tài liệu, đó là mã nguồn mở và miễn phí. Nó được phân loại là một cơ sở dữ liệu NoSQL bởi vì nó không dựa...
bài viết

Làm thế nào để theo dõi độ trễ mạng với SmokePing trên FreeBSD 11

Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn 18 September 2018
SmokePing là công cụ theo dõi độ trễ mạng. Theo dõi độ trễ mạng của máy chủ có thể cung cấp cho bạn một bức ảnh hữu ích về sức khỏe tổng thể và tính...
bài viết

Làm thế nào để thu thập số liệu cơ sở hạ tầng với Packetbeat và ELK trên CentOS 7

Vũ Văn Tuấn Vũ Văn Tuấn 18 September 2018
Packetbeat cho phép bạn theo dõi lưu lượng mạng thời gian thực cho các giao thức mức ứng dụng như HTTP và MySQL, cũng như DNS và các dịch vụ khác. ...
bài viết
Vũ Văn Tuấn

Vũ Văn Tuấn

12 tín dụng