33 tín dụng

Vuong Nguyen

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 29 tháng 08, 2018

Thống Kê

 • 0 bài viết
 • 2 câu hỏi
 • 0 câu trả lời
Lập Trình Lập Trình

Em đang học PHP, và đang học đến phần xử lý ngày tháng. Mọi người cho em hỏi :

 1. Trong PHP có các hàm xử lý ngày tháng nào ạ?
 2. Làm thế nào để chuyển định dạng giữa các kiểu ngày tháng?(VD: yyyy-mm-dd => dd-mm-yyyy)
 3. Và cuối cùng là lấy ra riêng date, month hoặc year để sử dụng? (VD:
  dd-mm-yyyy thì mình chỉ muốn lấy riêng ra date để dùng thôi chẳng
  hạn?)
Lập Trình Lập Trình

Em đang gặp vấn đề trong thuật toán phân trang. Đây là code của em:

<div class="thanh_phan_trang">
  <?php

  if ($current_page >= 2 && $current_page <= $total_page-1 || $current_page == $total_page) {
    echo'<a href="#">PREV</a>  ';
  }

  $b = $current_page - 2;
  $c = $current_page + 2;

  if ($b <= 0)  {
    $c -= ($b - 1);
    $b = 1;
  }

  if ($c > $total_page)  {
    $c = $total_page;
    $b = $b - 1 ;
  }

  for ($a = $b; $a <= $c; $a++)  ...