33 tín dụng

Vuong Nguyen

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 29 tháng 08, 2018

Thống Kê

 • 0 bài viết
 • 2 câu hỏi
 • 0 câu trả lời

Em đang học PHP, và đang học đến phần xử lý ngày tháng. Mọi người cho em hỏi :

 1. Trong PHP có các hàm xử lý ngày tháng nào ạ?
 2. Làm thế nào để chuyển định dạng giữa các kiểu ngày tháng?(VD: yyyy-mm-dd => dd-mm-yyyy)
 3. Và cuối cùng là lấy ra riêng date, month hoặc year để sử dụng? (VD:
  dd-mm-yyyy thì mình chỉ muốn lấy riêng ra date để dùng thôi chẳng
  hạn?)

Em đang gặp vấn đề trong thuật toán phân trang. Đây là code của em:

<div class="thanh_phan_trang">
  <?php

  if ($current_page >= 2 && $current_page <= $total_page-1 || $current_page == $total_page) {
    echo'<a href="#">PREV</a>  ';
  }

  $b = $current_page - 2;
  $c = $current_page + 2;

  if ($b <= 0)  {
    $c -= ($b - 1);
    $b = 1;
  }

  if ($c > $total_page)  {
    $c = $total_page;
    $b = $b - 1 ;
  }

  for ($a = $b; $a <= $c; $a++)  ...