22 tín dụng

Trung Võ

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 tháng 08, 2015

Thống Kê

  • 3 bài viết
  • 5 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

Dù đã đọc nhiều tài liệu về JSONP nhưng em vẫn không hiểu chính xác JSON là gì. Theo em hiểu thì JSON là kiểu dữ liệu còn JSONP là gì? Kiểu dữ liệu, hàm trong JavaScript hay một cái gì khác?

Nhờ bác nào biết về thằng JSONP này giải thích giúp em chính xác thì JSONP là gì và nó khác với JSON như thế nào?

Trong phần trả lời câu hỏi Lập trình C "void main()" hay "int main()" em thấy có cách viết hàm main() như sau:

int main(int argc, char **argv)

Trước giờ em chỉ gặp cách viết như sau:

int main(int argc, char* argv[])

Còn cách viết như ở trên đầu thì chưa gặp bao giờ. Mọi người cho em hỏi cách viết đầu có đúng hay không nêu đúng thì nên hiểu như thế nào?

Mọi người cho em hỏi trong jQuery làm cách nào để chọn một option từ một dropdown menu tạo ra bởi thẻ <select>?

Ví dụ như em có một đoạn HTML như sau:

<select name="gender">
    <option value="false">--Vui lòng chọn---</option>
    <option value="0">Female</option>
    <option value="1">Male</option>
</select>

Thì nếu như muốn chọn option với giới tính là Male thì phải làm sao?