22 tín dụng

Trung Võ

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 3 bài viết
  • 5 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

JSONP là gì

Tạo bởi Trung Võ 30 December 2016

Dù đã đọc nhiều tài liệu về JSONP nhưng em vẫn không hiểu chính xác JSON là gì. Theo em hiểu thì JSON là kiểu dữ liệu còn JSONP là gì? Kiểu dữ liệu, hàm trong JavaSc...