Thùy Dương

Thùy Dương

0 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

2 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:42

Hoạt Động Gần Đây

Kiểm tra thời gian chạy code

câu hỏi Thùy Dương Thùy Dương 06 April 2017
Mọi người cho mình hỏi nếu muốn kiểm tra xem một đoạn code PHP dùng để gửi email tới tất cả các khách hàng sẽ chạy trong bao lâu thì phải làm thế nào, PHP...
PHP

Lỗi fatal: The remote end hung up unexpectedly khi deploy lên Heroku

câu hỏi Thùy Dương Thùy Dương 01 January 2017
Mình bị lỗi như sau khi chạy câu lệnh đẩy source code lên server để deploy: The authenticity of host 'heroku.com (50.19.85.154)' can't be established. RSA key fingerprint is 8b:48:5e:67:0e:c9:16:47:32:f2:87:0c:1f:c8:60:ad. Are you sure you want...