Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

15 bài viết

2 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:42

Hoạt Động Gần Đây

Làm thế nào để triển khai một ứng dụng Rails với azk

azk là một công cụ mã nguồn mở nhẹ mà bạn có thể sử dụng để phối hợp các môi trường ứng dụng. Bạn đã bao giờ nhận được một ứng dụng đang chạy trên...
user-fsc8dv8 19 September 2018 | 115 lượt xem

Làm thế nào để cấu hình Bind như một bộ đệm ẩn hoặc chuyển tiếp máy chủ DNS trên Ubuntu 16.04

DNS, hoặc Hệ thống tên miền, thường là một thành phần khó khăn để có được ngay khi học cách cấu hình trang web và máy chủ. Trong khi hầu hết mọi người có thể...
user-fsc8dv8 19 September 2018 | 797 lượt xem

Cách thiết lập ứng dụng Node.js cho sản xuất trên Ubuntu 16.04

Node.js là một môi trường chạy JavaScript nguồn mở để dễ dàng xây dựng các ứng dụng mạng và phía máy chủ. Nền tảng này chạy trên Linux, OS X, FreeBSD và Windows. Các ứng...
user-fsc8dv8 19 September 2018 | 402 lượt xem

Làm thế nào để cài đặt Go 1.6 trên Ubuntu 16.04

Đi là một ngôn ngữ lập trình hiện đại được phát triển tại Google. Nó ngày càng phổ biến cho nhiều ứng dụng và tại nhiều công ty, và cung cấp một bộ thư viện...
user-fsc8dv8 19 September 2018 | 133 lượt xem

Làm thế nào để cài đặt Ruby on Rails với rbenv trên Ubuntu 16.04

Ruby on Rails là một trong những ngăn xếp ứng dụng phổ biến nhất cho các nhà phát triển tìm cách tạo trang web và ứng dụng web. Ngôn ngữ lập trình Ruby, kết hợp...
user-fsc8dv8 19 September 2018 | 347 lượt xem

Làm thế nào để tổ chức Teamwork của bạn với ONLYOFFICE trên Ubuntu 14.04

ONLYOFFICE là một bộ phần mềm văn phòng công ty mã nguồn mở miễn phí được phát triển để tổ chức làm việc theo nhóm trực tuyến. Nó bao gồm ba máy chủ riêng biệt: ...
user-fsc8dv8 19 September 2018 | 152 lượt xem

Cách viết nhận xét bằng Python 3

Nhận xét là các dòng tồn tại trong các chương trình máy tính bị bỏ qua bởi trình biên dịch và trình thông dịch. Bao gồm các chú thích trong các chương trình làm cho...
user-fsc8dv8 19 September 2018 | 492 lượt xem

Hướng dẫn về hiển thị chuỗi thời gian bằng Python 3

Phân tích chuỗi thời gian thuộc về một nhánh của Thống kê liên quan đến việc nghiên cứu dữ liệu được đặt hàng, thường là thời gian. Khi được áp dụng phù hợp, phân tích...
user-fsc8dv8 19 September 2018 | 121 lượt xem

Làm thế nào để cài đặt Lighttpd với MySQL và PHP trên FreeBSD 11.0

Lighttpd là một máy chủ web nhẹ, mã nguồn mở được tối ưu hóa cho môi trường tốc độ cao trong khi vẫn giữ mức sử dụng tài nguyên thấp. Nó là một thay thế...
user-fsc8dv8 18 September 2018 | 738 lượt xem

Hiểu ngày và giờ bằng JavaScript

Ngày và giờ là một phần thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi và do đó nổi bật trong lập trình máy tính. Trong JavaScript, bạn có thể phải tạo một trang...
user-fsc8dv8 18 September 2018 | 555 lượt xem
Thùy Dương

Thùy Dương

0 tín dụng