60 tín dụng

Hoàng Giang

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 6 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

Cách tạo mảng RAID với mdadm trên Debian 9

Tạo bởi Hoàng Giang 15 September 2018

Giới thiệu

Các mdadm Tiện ích có thể được sử dụng để tạo và quản lý các mảng lưu trữ bằng cách sử dụng các khả năng RAID phần mềm của Linux. Quản trị viên có sự...

Hiểu các lớp học trong JavaScript

Tạo bởi Hoàng Giang 17 September 2018

Giới thiệu

JavaScript là một ngôn ngữ dựa trên mẫu thử nghiệm và mọi đối tượng trong JavaScript đều có một thuộc tính nội bộ ẩn được gọi là ...