Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

14 bài viết

3 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:44

Hoạt Động Gần Đây

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) Stack trên Debian 8

Minh Tran Minh Tran 18 September 2018
LAMP của phần mềm, bao gồm hệ điều hành Linux, máy chủ web Apache, cơ sở dữ liệu MySQL và ngôn ngữ kịch bản PHP, là một nền tảng tuyệt vời cho phát triển ứng...
bài viết

Cách tạo Chứng chỉ SSL trên Apache cho Debian 8

Minh Tran Minh Tran 18 September 2018
Hướng dẫn này hướng dẫn bạn qua thiết lập và cấu hình của máy chủ Apache được bảo mật bằng chứng chỉ SSL. Đến cuối hướng dẫn, bạn sẽ có một máy chủ có thể...
bài viết

Làm thế nào để thiết lập xác thực mật khẩu với Nginx trên Ubuntu 14.04

Minh Tran Minh Tran 18 September 2018
Khi thiết lập máy chủ web, thường có các phần của trang web mà bạn muốn giới hạn quyền truy cập. Các ứng dụng web thường cung cấp các phương thức xác thực và ủy...
bài viết

Cách viết chương trình Python 3 đầu tiên của bạn

Minh Tran Minh Tran 18 September 2018
Chương trình “Hello, World!” Là một truyền thống cổ điển và được vinh danh trong lập trình máy tính. Phục vụ như một chương trình đơn giản và hoàn chỉnh đầu tiên cho người mới...
bài viết

Cách thiết lập xác thực đa yếu tố cho SSH trên Ubuntu 16.04

Minh Tran Minh Tran 18 September 2018
An yếu tố xác thực là một phần thông tin được sử dụng để chứng minh bạn có quyền thực hiện một hành động, như đăng nhập vào một hệ thống. An kênh xác thực...
bài viết

Làm thế nào để sử dụng hình ảnh cài đặt một cú nhấp chuột Django cho Ubuntu 16.04

Minh Tran Minh Tran 18 September 2018
Bài viết này tồn tại để tham khảo lịch sử và không còn được duy trì. Lý do: Phiên bản này không còn khả dụng ...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt ứng dụng Webmail của riêng bạn với Roundcube trên Ubuntu 16.04

Minh Tran Minh Tran 17 September 2018
Ngày nay, nhiều người sử dụng các ứng dụng email dựa trên trình duyệt như Gmail để truy cập email của họ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn ngừng xem quảng cáo khi kiểm tra email...
bài viết

Làm thế nào để làm việc với các mảng trong Ruby

Minh Tran Minh Tran 17 September 2018
An mảng là một cấu trúc dữ liệu đại diện cho một danh sách các giá trị, được gọi là yếu tố. Mảng cho phép bạn lưu trữ nhiều giá trị trong một biến duy...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt Docker Compose trên Ubuntu 18.04

Minh Tran Minh Tran 17 September 2018
Docker là một công cụ tuyệt vời để tự động hóa việc triển khai các ứng dụng Linux bên trong các thùng chứa phần mềm, nhưng để tận dụng tối đa tiềm năng của mỗi...
bài viết

Cách cài đặt và sử dụng Composer trên Debian 9

Minh Tran Minh Tran 15 September 2018
Nhà soạn nhạc là một phổ biến quản lý phụ thuộc công cụ cho PHP, được tạo chủ yếu để tạo điều kiện cài đặt và cập nhật cho các phụ thuộc dự án. Nó...
bài viết
Minh Tran

Minh Tran

5 tín dụng