Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

345 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

0 câu hỏi

22 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

PHP đảo ngược các từ trong chuỗi không sử dụng hàm có sẵn

Điểm mấu chốt ở đây là một chuỗi của PHP được coi như một mảng với mỗi ký tự là một phần tử được đánh khoá bắt đầu từ 0. ...

ES6 import và export

ES6 giới thiệu câu lệnh import và export hỗ trợ lập trình viên có thể quản lý code theo từng mô-đun. Mô-đun là một phương pháp lập trình mà trong đó các đoạn code liên...

Văn Bản

Trong CSS, để quy định màu văn bản thuộc về bộ chọn tương ứng chúng ta sử dụng thuộc tính color. Giá trị của thuộc tính này có thể được biểu diễn sử dụng một...

Bỏ theo dõi một thư mục đã được thêm vào Git ở commit trước

Đầu tiên bạn chuyển vào thư mục gốc của dự án: $ cd app_path Để xoá thư mục cache ra khỏi Git nhưng vẫn giữ trên máy local: ...

Thêm View Object Vào Trong View

Trong bài này chúng ta sẽ học cách thêm các nút button vào trong View Controller có sẵn ban đầu. Trong khung Utilities click chọn Object Library (nut hình tròn nằm ở phía nửa dưới)....

AngularJS Filters

AngularJS cung cấp các bộ lọc để chuyển đổi dữ liệu. <div ng-app="myApp" ng-controller="personCtrl"> <p>Họ & tên: {{ lastName | uppercase }}</p> </div> ...

Apache Là Gì

Apache là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí được cài đặt trên các máy chủ web server (phần cứng) để xử lý các yêu cầu gửi tới máy chủ dưới giao thức HTTP. ...

Cài Đặt Xdebug Trên Windows

Trước khi cài đặt Xdebug chúng ta hãy cùng kiểm tra thông tin của chương trình biên dịch PHP được cài trên máy. Trường máy tính đã cài đặt Xdebug thì chúng ta không cần...

Viết Test Cho PHPUnit

Để viết test sử dụng PHPUnit chúng ta cần tuân theo các bước sau: Bâ giờ chúng ta sẽ viết một test cho lớp MyArray. Đầu tiên chúng ta cần khai báo lớp này với...

ES6 Object Literal

Object trong JavaScript có thể được tạo theo một số cách khác nhau. Object literal là kiểu cú pháp tạo object sử dụng cặp dấu ngoặc {} và bên trong đó là danh sách các...