861 tín dụng

Nguyễn Đạt

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 10 câu trả lời

Làm Quen Với Vim

Tạo bởi Nguyễn Đạt 05 September 2015

Vim làm chương trình hiệu chỉnh văn bản (text edit) miễn phí và có thể được cài đặt một cách dễ dàng trên hầu hết các distro khác nhau của Linux như MacOS, Ubuntu, M...

Giới thiệu về RVM trong Ruby

Tạo bởi Nguyễn Đạt 07 September 2015

Sau một thời gian bước vào thế giới lập trình với ngôn ngữ Ruby, thông thường lập trình viên sẽ phải làm việc với nhiều ứng dụng được phát triển trên các phiên bản k...

Xóa DNS cache trên Ubuntu

Tạo bởi Nguyễn Đạt 09 September 2015

Nếu bạn là một webmaster bạn sẽ có lúc cần phải thay đổi Domain Name Setting cho một tên miền mà bạn đang quản lý. Trong trường hợp này để cập nhật Name server mới b...

Giới Thiệu Về Memcached

Tạo bởi Nguyễn Đạt 06 October 2015

Hai người bạn tên là Programmer và Sysadmin cùng đi trên một hành trình và nhiệm vụ của họ là xây dựng một website sử dụng PHP và cơ sở dữ liệu MySQL. Khi người dùng...