877 tín dụng

Nguyễn Đạt

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 5 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 0 câu trả lời
Trong khi tìm hiểu về máy tính, bạn sẽ thường hay bắt gặp những thuật ngữ như Megabyte, Gigabyte, Terabyte, 32-bit, 64-bit......