Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

345 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

0 câu hỏi

22 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

javascript:void(0) là gì?

Có hai thành trong javascript:void(0): Do đó javascript:void(alert("Hello")) sẽ hiển thị một hộp thoại popup cảnh báo và javascript:void(0) hoặc javascript:void("Hello") sẽ khiến trình duyệt dừng ở lại trang hiện tại vì giá trị trả...

Error: failed to fetch from registry: express

Không sử dụng SSL khi fetch từ server của NPM: $ npm config set registry http://registry.npmjs.org/ $ apt-get install -y python-software-properties python g++ make Sau đó thử update lại các package của NPM (thay node_js_app...

Cài Đặt PHP 7

Đối với Ubuntu phiên bản 16.4 trở đi, khi cài đặt PHP sử dụng chương trình Aptitude thì PHP 7 là phiên bản mặc định cho package với tên php: ...

WordPress: lỗi "Are you sure you want to do this? Please try Again"

Lỗi này hồi trước mình cũng gặp phải một lần. Fix bằng cách cấu hình lại các thông số sau của PHP trong tập tin php.ini (ở đây bạn lưu ý chỉnh sửa tập tin...

Ubuntu liệt kê tất cả user trên hệ thống

Bạn có thể xử lý tiếp kết quả trả về nhờ câu lệnh awk như sau: $ awk -F':' '{ print $1}' /etc/passwd Kết quả hiển thị lúc này sẽ như sau: ...

Rails: Address already in use - bind(2) for “0.0.0.0” port 3000 (Errno::EADDRINUSE)

Lỗi trên thông báo rằng cổng 3000 đang sử dụng. Để khắc phục lỗi này bạn cần tìm và tắt chương trình nào đang chiếm cổng 3000 trên máy. ...

Export thư mục Git về dạng file zip

Để export thư mục của Git và nén về dạng tập tin Zip bạn sử dụng git archive: git archive --format zip --output /path_to_export/my_project.zip master ...

Viết game sử dụng VB.NET cần những gì?

Trước hết bạn cần cài đặt Visual Studio phiên bản mới nhất 2015 (hoặc cũ hơn là 2010) để phát triển ứng dụng sử dụng VB.NET. ...

AngularJS Directive

Trong các phần trước chúng ta đã có dịp làm việc với chỉ thị AngularJS (hay AngularJS directive). Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về nó. ...

Xóa Dữ Liệu

Ở phần này bạn sẽ được hướng dẫn cách xóa một sinh viên từ từ bảng danh sách sinh viên students sử dụng PHP và javascript. ...