69 tín dụng

Đăng Duy

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 4 bài viết
  • 4 câu hỏi
  • 0 câu trả lời

ReactJS & ReactNative thực chiến

Tạo bởi Đăng Duy 23 August 2018
Tối ngày 23/08 tại Workyos Co-working Space sự kiện ReactJS & ReactNative: Optimizing Application in Real World do TopDev phối hợp cùng ShopBack đã diễn ra thành công tốt đẹp...