Torrest Vũ

Torrest Vũ

6 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

3 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:40

Hoạt Động Gần Đây

Python - PyPA vs PyPI khác nhau như thế nào?

câu hỏi Torrest Vũ Torrest Vũ 21 July 2018
Hi all, trong khi cài đặt package của Python sử dụng PIP thì em thấy có hai repo mà dev có thể lấy package đó là Python Packaging Authority (viết tắt là PyPA) và Python...

JavaScript - hàm mã hóa md5

câu hỏi Torrest Vũ Torrest Vũ 08 February 2017
Các bác cho em hỏi trong JavaScript (hoặc jQuery) có cách nào để mã hóa chuỗi ký tự theo thuật toán md5 hay không? ...

Thuộc tính data dùng để làm gì?

câu hỏi Torrest Vũ Torrest Vũ 28 December 2016
Khi xem mã nguồn HTML của một số trang web thì em có thấy trong một số phần tử HTML hay sử dụng thuộc tính có tên bắt đầu bằng data-. Ví dụ như: ...