Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

16 bài viết

1 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:40

Hoạt Động Gần Đây

Top những thuật toán machine learning mà bất cứ Data Scientist nào cũng cần phải biết (Phần 1)

Trần Hoan Trần Hoan 10 October 2018
Có hai cách để phân loại các thuật toán Machine Learning mà bạn có thể gặp qua. Nói chung, cả hai cách này đều hữu ích. Tuy nhiên, trong bài viết này, tôi sẽ tập...
bài viết

Elasticsearch dưới góc nhìn đơn giản hơn?

Trần Hoan Trần Hoan 02 October 2018
Mặc dù, có rất nhiều bài viết giới thiệu về Full Text Search, Elasticsearch, Elasticsearch trong Rails, cách cài cắm, sử dụng …,trên Viblo cũng như trên Internet mà các bạn có thể dễ dàng...
bài viết

PHP: Xoá phần tử trong array

Trần Hoan Trần Hoan 22 September 2018
Trong file PHP mình có một array với 5 phần tử như sau: <?php $fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange']; ?> Giờ nếu muốn xoá phần tử thứ 2 trong mảng là Banana thì...
câu hỏi PHP Mạng Lập Trình

Làm thế nào để phát hiện bất thường với Skyline trên CentOS 7

Trần Hoan Trần Hoan 18 September 2018
Nếu bạn sử dụng một hệ thống giám sát (như Zabbix hoặc Nagios) thì bạn biết cách hoạt động của giám sát. Tóm lại, nó có thể được mô tả như sau: Một hệ thống...
bài viết

Làm thế nào để triển khai một ứng dụng web Clojure trên Ubuntu 14.04

Trần Hoan Trần Hoan 18 September 2018
Có tiếp tục là một sự hấp dẫn trong lãi suất xung quanh lập trình chức năng và, cụ thể hơn, lập trình cho web trong Clojure. Nhiều hướng dẫn về cách xây dựng các...
bài viết

Làm thế nào để chạy một ứng dụng Meteor một cách an toàn với Sandstorm trên Ubuntu 14.04

Trần Hoan Trần Hoan 18 September 2018
Meteor là một khung công tác JavaScript cho phép các nhà phát triển web viết mã JavaScript một lần và sử dụng lại nó cả phía máy khách lẫn phía máy chủ. Một hướng dẫn...
bài viết

Làm thế nào để tạo và sử dụng bản sao lưu MongoDB trên Ubuntu 14.04

Trần Hoan Trần Hoan 18 September 2018
Rất nhiều nhà phát triển ứng dụng web hiện đại chọn sử dụng cơ sở dữ liệu NoSQL trong các dự án của họ, và MongoDB thường là lựa chọn đầu tiên của họ. Nếu...
bài viết

Cách đóng góp cho nguồn mở: Bắt đầu với Git

Trần Hoan Trần Hoan 18 September 2018
Các dự án nguồn mở được lưu trữ trong kho công cộng được hưởng lợi từ những đóng góp của cộng đồng nhà phát triển rộng hơn và thường được quản lý thông qua Git. ...
bài viết

Làm thế nào để thực hiện một chương trình tính toán đơn giản trong Python 3

Trần Hoan Trần Hoan 18 September 2018
Ngôn ngữ lập trình Python là một công cụ tuyệt vời để sử dụng khi làm việc với các con số và đánh giá các biểu thức toán học. Chất lượng này có thể được...
bài viết

Làm thế nào để thay đổi một thư mục dữ liệu MariaDB đến một vị trí mới trên CentOS 7

Trần Hoan Trần Hoan 18 September 2018
Cơ sở dữ liệu phát triển theo thời gian, đôi khi phát triển không gian trên hệ thống tệp. Bạn cũng có thể chạy vào tranh chấp I / O khi chúng nằm trên cùng...
bài viết
Trần Hoan

Trần Hoan

27 tín dụng