Trung Quân

Trung Quân

782 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

33 bài viết

1 câu hỏi

22 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Nhập Môn

hướng dẫn Trung Quân Trung Quân 21 July 2018
Khoá học này được thiết kế để giúp các bạn có thể năm vững những kỹ năng cơ bản về AngularJS một cách nhanh nhất có thể. ...

.htaccess trong Nginx

trả lời Trung Quân Trung Quân 21 July 2018
Ngoài cách tham khảo tài liệu của @Đình Anh đưa ra ở trên thi bạn còn có tool online để hỗ trợ việc chuyển các chỉ thị trong .htaccess sang chỉ thị tương ứng dùng...

Phương Thức

hướng dẫn Trung Quân Trung Quân 21 July 2018
Phương thức trong Ruby tương tự như khái niệm hàm trong một số ngôn ngữ phổ biến khác. Phương thức giúp gộp một hay nhiều câu lệnh và sử dụng chúng lặp đi lặp lại...

Làm Quen Với Xcode

hướng dẫn Trung Quân Trung Quân 21 July 2018
Ở phần này chúng ta sẽ làm quen với giao diện Xcode IDE. Sau khi tạo xong một dự án bạn sẽ thấy một màn hình như ở phía dưới. Ở màn hình này bạn...

Thắc mắc về biến của biến ($$) trong PHP

trả lời Trung Quân Trung Quân 21 July 2018
Ở đây PHP sẽ thực hiện việc ước lượng biểu thức $var_name[2] trước, $var_name[2] trả về ký tự thứ hai trong giá trị của $var_name hay r do đó: ...

Hệ Thống Grid Layout

hướng dẫn Trung Quân Trung Quân 21 July 2018
Trong Twitter Bootstrap thì toàn bộ nội dung trang sẽ được đặt trong các phần tử container. Và mỗi phần tử container này sẽ ba gồm các dòng khác nhau. Để đánh dấu các phần...

Fix Lỗi E: Package 'vim' has no installation candidate

trả lời Trung Quân Trung Quân 21 July 2018
Lỗi này là do danh sách package của Aptitude chưa được cập nhật. Để khắc phục lỗi này bạn cần cập nhật lại Aptitude. ...

Kiểm tra phiên bản của PHP

trả lời Trung Quân Trung Quân 21 July 2018
Kiểm tra phiên bản của PHP trên terminal bạn dùng câu lệnh sau: $ php -v Trường hợp chạy PHP trên Web Server thì bạn có thể sử dụng hàm phpversion(): ...

Ký Tự Đặc Biệt

hướng dẫn Trung Quân Trung Quân 20 July 2018
Một số ký tự được bảo lưu trong Regular Expression để sử dụng cho mục đích khác. Các ký tự này được gọi là các ký tự đặc biệt trong Regular Expression. Chúng ta cần...

CSS Giới Thiệu

hướng dẫn Trung Quân Trung Quân 20 July 2018
CSS là viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheets dịch sang tiếng việt là tập tin trang trí theo tầng. CSS dùng để mô tả cách hiển thị của các phần tử HTML của...