Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

33 bài viết

1 câu hỏi

22 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

.htaccess trong Nginx

Ngoài cách tham khảo tài liệu của @Đình Anh đưa ra ở trên thi bạn còn có tool online để hỗ trợ việc chuyển các chỉ thị trong .htaccess sang chỉ thị tương ứng dùng...
user-lsp9miq 18 November 2018 | 921 lượt xem

Fix Lỗi E: Package 'vim' has no installation candidate

Lỗi này là do danh sách package của Aptitude chưa được cập nhật. Để khắc phục lỗi này bạn cần cập nhật lại Aptitude. ...
user-lsp9miq 18 November 2018 | 181 lượt xem

Twitter Bootstrap: Hệ Thống Grid Layout

Trong Twitter Bootstrap thì toàn bộ nội dung trang sẽ được đặt trong các phần tử container. Và mỗi phần tử container này sẽ ba gồm các dòng khác nhau. Để đánh dấu các phần...
user-lsp9miq 18 November 2018 | 541 lượt xem

Học Lập Trình Objective-C: Làm Quen Với Xcode

Ở phần này chúng ta sẽ làm quen với giao diện Xcode IDE. Sau khi tạo xong một dự án bạn sẽ thấy một màn hình như ở phía dưới. Ở màn hình này bạn...
user-lsp9miq 18 November 2018 | 201 lượt xem

Tự Học Thiết Kế Website với HTML và CSS: Thiết Kế Footer

Ở bài học này chúng ta sẽ thêm CSS để thiết kế lại hiển thị của phần footer của website. Thiết kế chúng ta sẽ hướng tới đó là một sticky footer hay footer sẽ...
user-lsp9miq 17 November 2018 | 941 lượt xem

Bootstrap: Chỉ hiển thị phần tử trên desktop và tablet

Twitter Bootstrap cung cấp lớp visible-* và hidden-* để có thể ẩn hiện phần tử dựa trên từng loại kích thức màn hình nhất định. ...
user-lsp9miq 17 November 2018 | 921 lượt xem

HTML Cho Người Bắt Đầu: Ảnh

Thêm ảnh vào trang HTML sẽ giúp trang web của bạn thêm phần sinh động. Việc thêm ảnh vào trang cũng không quá khó như nhiều người mới học hình dung. ...
user-lsp9miq 17 November 2018 | 601 lượt xem

Học Lập Trình Objective-C: Tạo Dự Án Trên Xcode

Trong các ngôn ngữ lập trình khác bạn sẽ thường được hướng dẫn cách viết chương trình nhỏ hiển thị dòng chữ Hello World giúp làm quen với ngôn ngữ. Vì thế chương trình này...
user-lsp9miq 17 November 2018 | 541 lượt xem

Ruby on Rails Cơ Bản: Cấu Trúc Ứng Dụng

Ở phần trước bạn đã được làm quen với câu lệnh rails new để tạo cấu trúc cho ứng dụng blog. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc của ứng dụng web...
user-lsp9miq 17 November 2018 | 361 lượt xem

Vim: Ẩn/Hiện Line Number

Để hiển thị dòng khi đang chỉnh sửa tập tin sử dụng Vim chúng ta làm như sau: Kết thúc bước trên Vim sẽ hiển thị cột Line Number ở phía trái màn hình. ...
user-lsp9miq 17 November 2018 | 601 lượt xem
Trung Quân

Trung Quân

947 tín dụng