Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

15 bài viết

8 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây

Làm thế nào để thiết lập ModSecurity với Apache trên Ubuntu 14.04 và Debian 8

Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 18 September 2018
ModSecurity là một tường lửa ứng dụng web miễn phí (WAF) hoạt động với Apache, Nginx và IIS. Nó hỗ trợ một công cụ quy tắc linh hoạt để thực hiện các thao tác đơn...
bài viết

Làm thế nào để sử dụng hệ thống kiểm toán Linux trên CentOS 7

Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 18 September 2018
Các Hệ thống kiểm toán Linux giúp quản trị viên hệ thống tạo đường dẫn kiểm tra, nhật ký cho mọi hành động trên máy chủ. Chúng tôi có thể theo dõi các sự kiện...
bài viết

Làm thế nào để bảo vệ máy chủ Apache với Fail2Ban trên Ubuntu 14.04

Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 18 September 2018
Khi điều hành một máy chủ web, điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ trang web và người dùng của bạn. Bảo vệ các trang web và...
bài viết

Làm thế nào để bảo mật Nginx với Hãy mã hóa trên CentOS 7

Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 18 September 2018
Hãy mã hóa là một Certificate Authority (CA) mới cung cấp một cách dễ dàng để có được và cài đặt các chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, qua đó cho phép HTTPS được...
bài viết

Làm thế nào để thiết lập một NFS gắn kết trên Ubuntu 16.04

Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 18 September 2018
NFS, hoặc Network File System, là một giao thức hệ thống tệp phân tán cho phép bạn gắn kết các thư mục từ xa trên máy chủ của bạn. Điều này cho phép bạn quản...
bài viết

Làm thế nào để sử dụng LVM để quản lý thiết bị lưu trữ trên Ubuntu 16.04

Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 18 September 2018
LVM, hoặc Quản lý khối lượng hợp lý, là công nghệ quản lý thiết bị lưu trữ cung cấp cho người dùng sức mạnh để nhóm và trừu tượng bố cục vật lý của thiết...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình Ghost trên CentOS 7

Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 18 September 2018
Ma là một nền tảng blog mã nguồn mở nhẹ, dễ sử dụng. Ghost là hoàn toàn tùy biến, với nhiều chủ đề có sẵn. ...
bài viết

Cách làm việc với các phương thức String trong Ruby

Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 17 September 2018
Ruby dây có nhiều phương thức tích hợp giúp dễ dàng sửa đổi và thao tác văn bản, một tác vụ phổ biến trong nhiều chương trình. ...
bài viết

Kế hoạch giọt mới - Câu hỏi thường gặp

Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 17 September 2018
DigitalOcean chi tiết được công bố gần đây cho các kế hoạch Droplet mới. Dưới đây là danh sách các câu hỏi thường gặp có câu trả lời để giúp hiểu rõ hơn về các...
bài viết

Chuỗi hội thảo trên web: Xem xét kỹ hơn về Kubernetes

Vũ Văn Tân Vũ Văn Tân 17 September 2018
Bài viết này bổ sung một loạt hội thảo trên web về triển khai và quản lý tải công việc được xếp chồng trong đám mây. Loạt bài này trình bày các yếu tố cần...
bài viết
Vũ Văn Tân

Vũ Văn Tân

18 tín dụng