Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

33 bài viết

0 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Ruby on Rails Cơ Bản: Cài Đặt

Để có thể sử dụng Ruby on Rails chúng ta cần cài đặt trên máy tính các phần mềm sau: Trong phần dưới đây tôi sẽ từng bước hướng dẫn bạn cách cài đặt các...
user-nkj3rdz 17 December 2018 | 280 lượt xem

jQuery Cơ Bản: Cú Pháp Cơ Bản

Thư viện jQuery cung cấp cho chúng ta đối tượng jQuery và chúng ta sẽ làm việc chủ yếu với đối tượng này. Trong phần lớn các trường hợp bạn sẽ sử dụng đối tượng...
user-nkj3rdz 17 December 2018 | 826 lượt xem

HTML: Tạo Trang HTML

Để tạo trang HTML bạn cần sử dụng chương trình hiệu chỉnh văn bản (text editor). Các chương trình hiệu chỉnh văn bản phổ biến gồm có: ...
user-nkj3rdz 17 December 2018 | 422 lượt xem

Node.js Cơ Bản: Giới Thiệu

Node.js là một phần mềm mã nguồn mở được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript cho phép lập trình viên có thể xây dựng các ứng dụng chạy trên máy chủ. Ban đầu, Node.js được...
user-nkj3rdz 17 December 2018 | 703 lượt xem

Apache cấu hình sử dụng cổng 8080

Lỗi trên thể hiện server chưa nhận kết nối gửi đến sử dụng cổng 8080. Bạn cần kiểm tra lại directive thêm vào Listen 8080 có vị override ở các file config khác hay không....
user-nkj3rdz 17 December 2018 | 321 lượt xem

jQuery Cơ Bản: Nhúng jQuery

Để nhúng thư viện jQuery vào trong trang HTML bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau: Với cách nhúng này chúng ta sẽ không phải tải file jQuery về máy mà sẽ...
user-nkj3rdz 17 December 2018 | 718 lượt xem

Giới Thiệu Về Android SDK: Tạo Một Dự Án Android

Một dự án Android bao gồm tất cả các file hình thành nên source code của một ứng dụng Android. Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một dự án Android sử dụng...
user-nkj3rdz 17 December 2018 | 584 lượt xem

Cài Đặt Apache, MySQL và PHP: Cài Đặt LAMP Trên Linux

Linux có nhiều phiên bản phân phối khác nhau còn được gọi là các Linux Distribution (hay Distro). Bài viết này hướng dẫn bạn cách cài đặt LAMP trên hệ điều hành Ubuntu Linux. ...
user-nkj3rdz 17 December 2018 | 508 lượt xem

Xây Dựng Ứng Dụng Chia Sẻ Tài Liệu Với Laravel: Laravel Generator

Tài liệu cài đặt và sử dụng <a href="https://github.com/JeffreyWay/Laravel-4-Generators">Laravel Generator</a> ...
user-nkj3rdz 17 December 2018 | 441 lượt xem

Linux có hỗ trợ thread hay không?

Trả lời: Linux có hỗ trợ threads và là một hệ điều hành multi-threading. Trên trang document của Linux có đoạn trích sau: es. As of 1.3.56, Linux has supported kernel-space multithreading. There also have...
user-nkj3rdz 16 December 2018 | 421 lượt xem
Đình Anh

Đình Anh

1250 tín dụng