Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

33 bài viết

0 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Giới Thiệu Về Android SDK: Tạo Một Dự Án Android

Đình Anh Đình Anh 23 October 2018
Một dự án Android bao gồm tất cả các file hình thành nên source code của một ứng dụng Android. Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một dự án Android sử dụng...
bài học

Linux: Câu Lệnh echo

Đình Anh Đình Anh 23 October 2018
Câu lệnh echo là một trong những câu lệnh phổ biến được sử dụng trong Linux đặc biệt trong các tập tin batch để hiển thị các thông báo ra màn hình. ...
bài học

Mac: Restart Apache

Đình Anh Đình Anh 23 October 2018
$ sudo apachectl -k restart Tuỳ chọn -k ở trên đảm bảo việc khởi động lại không làm gián đoạn các kết nối hiện tại tới HTTP server. ...
trả lời Mac Apache Web Server

OOP: So sánh Abstract Class và Interface

Đình Anh Đình Anh 23 October 2018
Bạn xem thêm ở bài viết Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Interface Và Abstract Class Trong PHP. ...
trả lời OOP Lập Trình

HTML Cho Người Mới Bắt Đầu: Giới Thiệu

Đình Anh Đình Anh 23 October 2018
HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language dịch sang tiếng Việt là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được dùng để xây dựng các trang web. ...
bài học

Wordpres Shortcodes Toàn Tập: Giới Thiệu

Đình Anh Đình Anh 23 October 2018
Shortcode là một đoạn code được sử dụng để chèn nội dung động như video youtube, vimeo, một audio âm nhạc trực tuyến... vào trong một trang hoặc bài viết của Wordpress. ...
bài học

PHP: lấy ký tự cuối trong chuỗi

Đình Anh Đình Anh 23 October 2018
Theo mình được biết thì PHP không cung cấp sẵn hàm nào để thực hiện việc này (tính tới phiên bản mới nhất ở thời điểm này là PHP7). ...

PHP và MySQL Sử Dụng MySQLi: Giới Thiệu

Đình Anh Đình Anh 23 October 2018
MySQLi (hay MySQL Improved) extension là một phần mở rộng (còn được gọi là thư viện hay mô-đun) được phát triển dành cho ngôn ngữ PHP giúp lập trình viên có thể dễ dàng kết...
bài học

Hiển thị danh sách các cron job trên máy chủ

Đình Anh Đình Anh 23 October 2018
Để xem danh sách các schedule job bạn mở cửa sổ terminal trên Linux và chạy câu lệnh sau: $ crontab -l Câu lệnh trên sẽ hiển thị job của người dùng hiện tại. ...
trả lời Linux Cron

PHP Cơ Bản: Biến

Đình Anh Đình Anh 23 October 2018
Trong quá trình thực thi chương trình, biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Trước khi có thể sử dụng biến thì chúng ta cần khởi tạo báo biến. Trong PHP...
bài học
Đình Anh

Đình Anh

1240 tín dụng