Đình Anh

Đình Anh

990 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

33 bài viết

0 câu hỏi

24 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

.htaccess trong Nginx

trả lời Đình Anh Đình Anh 21 July 2018
Nginx không sử dụng tập tin .htaccess giống như Apache nhưng có cung cấp cơ chế tương tư thông qua mô-đun rewrite. Bạn có thể tham khảo document về các viết các chỉ thị (luật)...

Bước Tiếp Theo

hướng dẫn Đình Anh Đình Anh 21 July 2018
Chúc mừng bạn đã tạo được một Website doanh nghiệp đầu tiên! Mặc dù webiste này khá là đơn giản và chỉ chứa có 3 trang HTML nhưng đây sẽ là bước khởi đầu để...

Lỗi: ERROR: While executing gem ... (Encoding::ConverterNotFoundError) khi cài đặt Rails trên Windows

trả lời Đình Anh Đình Anh 21 July 2018
Bạn cần đổi code page cho Command Prompt. Mở Command Prompt và sau đó chạy câu lệnh sau: C:\> chcp 850 Sau đó thực hiện lại việc cài đặt. ...

Hàm Date()

hướng dẫn Đình Anh Đình Anh 21 July 2018
Ngoài được sử dụng như một hàm xây dựng (hay constructor function) để tạo đối tượng mới thì hàm Date trong JavaScript còn được sử dụng như một hàm thông thường. ...

Deploy Sử Dụng Heroku

hướng dẫn Đình Anh Đình Anh 21 July 2018
Heroku cung cấp dịch vụ máy chủ đám mây giúp dễ dàng trong việc deploy ứng dụng. Điều tuyệt vời ở Heroku là trang này bạn có thể sử dụng dịch vụ hoàn toàn miễn...

Thêm Dữ Liệu vào Database

hướng dẫn Đình Anh Đình Anh 21 July 2018
Phần này chúng ta sẽ thực hiện việc thêm vào bảng students danh sách 3 học viên và bảng teachers 1 giảng viên với các thông tin như sau: ...

CSS Cú Pháp

hướng dẫn Đình Anh Đình Anh 21 July 2018
Mã CSS được đặt trong thẻ <style> hay trong một tập tin thường bao gồm một hoặc nhiều luật CSS (CSS rule). ...

CSS Cơ Bản

hướng dẫn Đình Anh Đình Anh 21 July 2018
Có 3 cách khác nhau để nhúng mã CSS vào trang HTML: Nhúng CSS trong thẻ mở HTML (hay inline embed). Nhúng CSS trong trang HTML (hay internal embed). Nhúng CSS ngoài trang HTML (hay...

Cài Đặt MAMP Trên Mac OS X

hướng dẫn Đình Anh Đình Anh 21 July 2018
Trước khi cài đặt MAMP, bạn cần tải phần mềm này từ trang tải về MAMP. Để cài đặt và sử dụng MAMP thì máy tính Mac của bạn cần chạy hệ điều hành Mac...

Làm Việc Với CSS

hướng dẫn Đình Anh Đình Anh 21 July 2018
jQuery cung cấp API cho phép bạn làm việc dễ dàng với CSS của phần tử. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm, xóa class vào phần tử HTML và cách...