1272 tín dụng

Đình Anh

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 5 câu trả lời

Phân Biệt Hostname và Domain Name

Tạo bởi Đình Anh 25 April 2018
Hostname là tên dùng để xác định vị trí của một thiết bị cuối hay **end-point** trong một mạng máy tính (hay network), endpoint ở đây có thể là một...