1312 tín dụng

Đình Anh

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 tháng 08, 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 0 câu hỏi
  • 5 câu trả lời
jQuery jQuery

Trong số các thư viện JavaScript từ trước tới nay thì jQuery luôn được coi là một trong những thư viện được sử dụng nhiều nhất. So sánh với các thư viện khác như Prototype, Yahoo Library, MooTools, Ext.... thì jQuery có rất nhiều những ưu điểm nổi bật như:

  • jQuery có cú pháp đơn giản và dễ học (thâm chí developer không cần biết JavaScript vẫn có thể sử dụng được jQuery)
  • jQuery hỗ trợ nhiều tính năng hữu dụng như AJAX, quản lý và tương tác với DOM Element...
  • jQuery có môt hệ sinh thái phần mở rộn...
Java Java

Ngôn ngữ Java cung cấp sẵn URL class giúp lập trình viên có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ liên quan tới network trong đó bao gồm cả việc tải một trang web. Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết code Java để tải một trang web sử dụng class n