Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

5 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:43

Hoạt Động Gần Đây

Fix lỗi Specifying a namespace in include() without providing an app_name

Em mới tập làm quen với router trong Django và có tạo 1 router như sau: from django.urls import include, path urlpatterns = [ path('articles/', include('articles.urls', namespace='articles')), .... ] Nhưng khi chạy thì thấy trình...

Laravel - Validation rule unique requires at least 1 parameters

Lê Huyền Trang Lê Huyền Trang 09 January 2018
Trong controller em có thêm vào một đoạn code sử dụng lớp Validator của Laravel để đảm bảo tính unique của một trường trên table như sau: ...
câu hỏi Laravel PHP Validation

Mac: Restart Apache

Lê Huyền Trang Lê Huyền Trang 27 November 2017
Em cài đặt Apache sử dụng Homebrew mà quên không lưu lại câu lệnh khởi động lại Apache? Bác nào còn nhớ cách khởi động lại Apache giúp em với! ...
câu hỏi Mac Apache Web Server

window.onload() khác gì với $("document").ready()?

Lê Huyền Trang Lê Huyền Trang 04 January 2017
Trong jQuery thì window.onload() có gì khác so với $document.ready(). ...
câu hỏi jQuery JavaScript

Rails: Address already in use - bind(2) for “0.0.0.0” port 3000 (Errno::EADDRINUSE)

Lê Huyền Trang Lê Huyền Trang 30 December 2016
Em đang tìm hiểu về cách tạo một blog bằng Ruby on Rails. Sau khi cài đặt Gem và chạy ứng dụng sử dụng câu lệnh: ...
Lê Huyền Trang

Lê Huyền Trang

41 tín dụng