Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

9 bài viết

3 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:44

Hoạt Động Gần Đây

Làm thế nào để nâng cấp Nginx tại chỗ mà không làm rơi kết nối khách hàng

Hang Pham Hang Pham 18 September 2018
Nginx là một máy chủ web mạnh mẽ và proxy ngược được sử dụng để phục vụ nhiều trang web phổ biến nhất trên thế giới. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ trình bày...
bài viết

Làm thế nào để bảo vệ một máy chủ Nginx với Fail2Ban trên Ubuntu 14.04

Hang Pham Hang Pham 18 September 2018
Khi điều hành một máy chủ web, điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ trang web và người dùng của bạn. Bảo vệ các trang web và...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt MemSQL trên Ubuntu 14.04

Hang Pham Hang Pham 18 September 2018
MemSQL là một loại cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ có thể phục vụ đọc và ghi nhanh hơn so với một cơ sở dữ liệu truyền thống. Mặc dù nó là một công...
bài viết

Hiểu danh sách bằng Python 3

Hang Pham Hang Pham 18 September 2018
A danh sách là một cấu trúc dữ liệu trong Python là một chuỗi các phần tử có thể thay đổi hoặc có thể thay đổi được. Mỗi phần tử hoặc giá trị nằm trong...
bài viết

Đặt tên Docker Container: 3 Lời khuyên cho người mới bắt đầu

Hang Pham Hang Pham 18 September 2018
Khi bạn tạo một vùng chứa Docker, nó được gán một định danh duy nhất toàn cầu (UUID). Đây là điều cần thiết để tránh đặt tên xung đột và thúc đẩy tự động hóa...
bài viết

Làm thế nào để loại bỏ hình ảnh Docker, Containers, và Volumes

Hang Pham Hang Pham 18 September 2018
Docker giúp dễ dàng bao bọc các ứng dụng và dịch vụ của bạn trong các thùng chứa để bạn có thể chạy chúng ở mọi nơi. Tuy nhiên, khi bạn làm việc với Docker,...
bài viết

Làm thế nào để thiết lập theo dõi hiệu suất thời gian thực với Netdata trên Ubuntu 16.04

Hang Pham Hang Pham 18 September 2018
Netdata cung cấp giám sát hiệu suất chính xác thông qua các trang tổng quan web có thể mở rộng trực quan hóa các quy trình và dịch vụ trên các hệ thống Linux của...
bài viết

Giới thiệu về tích hợp liên tục, phân phối và triển khai

Hang Pham Hang Pham 18 September 2018
Phát triển và phát hành phần mềm có thể là một quá trình phức tạp, đặc biệt là các ứng dụng, các nhóm và cơ sở hạ tầng triển khai phát triển phức tạp. Thông...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt Nginx trên Ubuntu 18.04

Hang Pham Hang Pham 17 September 2018
Nginx là một trong những máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới và chịu trách nhiệm lưu trữ một số trang web lớn nhất và có lưu lượng truy cập cao nhất trên...
bài viết

khác nhau giữa "event.preventDefault()" và "return false"

Hang Pham Hang Pham 01 January 2017
Khi viết hàm callback cho một sự kiện nào đó như click vào một button để ngăn trình duyệt không xử lý sự kiện click theo như mặc định thì cả hai cách viết như...
câu hỏi JavaScript jQuery
Hang Pham

Hang Pham

4 tín dụng