Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: Freelancer

Từng học tại: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

38 bài viết

1 câu hỏi

27 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

MySQL Cho Người Bắt Đầu: USE: Chọn Database

Sau khi tạo database, để có thể làm việc trên database đó chúng ta cần chạy câu lệnh use để thông báo cho MySQL biết chúng ta sẽ chọn database này. Cú pháp đầy đủ...
user-ortj16r 17 December 2018 | 561 lượt xem

Xcode Cơ Bản: Tạo Một Ứng Dụng Thực Tế

Ở bài học trước bạn đã được làm quen với ứng dụng Hello World. Tuy nhiên ứng dụng này khá đơn giản. Ở bài học này trở đi chúng ta sẽ tạo một ứng dụng...
user-ortj16r 17 December 2018 | 324 lượt xem

Học HTML: HTML Thuộc Tính

Thuộc tính giúp cung cấp thông tin thêm cho phần tử. Mỗi phần tử HTML có thể có một hoặc nhiều thuộc tính khác nhau. ...
user-ortj16r 17 December 2018 | 182 lượt xem

HTML Cơ Bản: Giới Thiệu

HTML (viết tắt của Hypertext Markup Language hay ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ đánh dấu được dùng để tạo các trang siêu văn bản được sử dụng trên mạng internet...
user-ortj16r 16 December 2018 | 349 lượt xem

MySQL Cho Người Bắt Đầu: Xóa Dữ Liệu Trong Bảng

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh delete. Ví dụ dưới đây xóa record trên bảng users với username là johndoe: ...
user-ortj16r 16 December 2018 | 223 lượt xem

Ruby: Vòng Lặp Trong Ruby

Vòng lặp for (for loop) là kiểu lặp đơn giản có trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay. Tuy nhiên, cú pháp của vòng lặp for trong Ruby khác với các ngôn...
user-ortj16r 16 December 2018 | 182 lượt xem

Python Cơ Bản: Cài Đặt

Trước khi bạn bắt đầu, chúng ta sẽ cần cài đặt trình thông dich Python (hay Python Interpreter) trên máy tính. Trình thông dịch này là một phần mềm giúp máy tính có thể hiểu...
user-ortj16r 16 December 2018 | 991 lượt xem

CSS Cơ Bản: Hệ Thống Màu

Trong CSS bạn có thể biểu diễn giá trị của màu theo một trong ba kiểu hệ thống định dạng màu sắc khác nhau: ...
user-ortj16r 16 December 2018 | 442 lượt xem

Express.js Cơ Bản: Hello World

Ở phần trước bạn đã học cách cài đặt khung làm việc Express.js ở phần tiếp theo này, chúng ta sẽ tạo ra một ứng dụng đơn giản có tên là Hello World. ...
user-ortj16r 16 December 2018 | 824 lượt xem

Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift: Chạy Ứng Dụng

Khi sử dụng template có sẵn trong Xcode để tạo ra ứng dụng thì Xcode sẽ tự động thiết lập môi trường cần thiết để chúng ta có thể chạy được ứng dụng. Mặc dù...
user-ortj16r 16 December 2018 | 281 lượt xem
Lê Trung

Lê Trung

1680 tín dụng