Lê Trung

Lê Trung

1420 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

38 bài viết

1 câu hỏi

27 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Khác nhau giữa curl và wget

trả lời Lê Trung Lê Trung 22 June 2018
Một số khác biệt chính giữa CURL và WGET: Ngoài ra CURL ra đời sau WGET và nhìn chung thì hỗ trợ thêm nhiều tính năng hơn WGET. ...

PHPStorm: Phím tắt đóng tập tin

trả lời Lê Trung Lê Trung 22 June 2018
Đối với những ai dùng hệ điều hành Mac OS thì tham khảo hướng dẫn sau để thiết lập phím tắt đóng tập tin cho PHPStorm: ...

Tìm Hiểu Về Mảng

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 22 June 2018
Mảng dùng để lưu trữ một bộ sưu tập gồm nhiều các giá trị khác nhau. Ví dụ khi bạn muốn lưu trữ danh sách các học sinh trong một lớp bạn có thể sử...

Tập Tin HTML

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 22 June 2018
Để tạo tập tin HTML bạn sử dụng một trình soạn thảo văn bản (hay text editor). Trên Windows chúng ta có thể sử dùng trình soạn thảo văn bản mặc định là Notepad (có...

Web Server

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 22 June 2018
Tới thời điểm này bạn đã tạo ra cấu trúc thư mục và tìm hiểu một số thư mục có trong ứng dụng blog sử dụng Ruby on Rails framework. Tuy nhiên để chạy được...

Giới Thiệu

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 22 June 2018
AJAX là viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML bất đồng bộ) là một kỹ thuật cho phép tải về nội dung của một hoặc nhiều trang mới mà không...

MySQL - Đổi tên cột trong bảng

trả lời Lê Trung Lê Trung 22 June 2018
Trong MySQL để đổi tên table bạn chỉ cần chạy câu lệnh RENAME TABLE. Cú pháp khá đơn giản và dễ nhớ: RENAME TABLE old_table_name TO new_table_name; ...

[Help] Lỗi You don't have permission to access / on this server

trả lời Lê Trung Lê Trung 22 June 2018
Bạn gặp lỗi này là do Apache không có quyền truy cập vào thư mục chứa ứng dụng của bạn. Nhớ là thư mục chứa ứng dụng chứ không phải là thư mục / trên...

Toán Tử

hướng dẫn Lê Trung Lê Trung 22 June 2018
Khi muốn thực hiện một phép toán nào đó chúng ta sử dụng toán tử. Ví dụ khi thực hiện phép toán cộng chúng ta có toán tử cộng +, khi thực hiện phép toán...

Fix lỗi Specifying a namespace in include() without providing an app_name

trả lời Lê Trung Lê Trung 22 June 2018
Có 2 cách fix lỗi trên: Code như sau: url(r'^reviews/', include(('articles.urls', 'articles'), namespace='articles')), Code như sau: # articles/urls.py app_name = 'articles' ...