Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

38 bài viết

1 câu hỏi

27 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Javascrip Cơ Bản 2: Toán Tử

Lê Trung Lê Trung 17 August 2018
Trong javascript có các toán tử (phép toán) phổ biến sau đây: Bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, phần dư: var x = 100 + 50; console.log(x); x = 100 - 50;...
hướng dẫn

Lập Trình C Cơ Bản: Vòng Lặp

Lê Trung Lê Trung 17 August 2018
Vòng lặp for sử dụng một biến đếm và biểu thức điều kiện dựa trên giá trị của biến đếm này để quy định số lượng vòng lặp sẽ diễn ra. ...
hướng dẫn

Ruby on Rails Cơ Bản: Tạo Dự Án

Lê Trung Lê Trung 17 August 2018
Sau khi cài đặt xong các phần mềm cần thiết thì ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một dự án phát triển website sử dụng Ruby on Rails framework. ...
hướng dẫn

Server và Hosting khác nhau như thế nào?

Lê Trung Lê Trung 17 August 2018
Server là máy chủ (phần cứng), hosting là dịch vụ sử dụng máy chủ để lưu trữ các tập tin, tài nguyên. ...
trả lời Web Server Hosting

Lập Trình PHP Toàn Tập: Cài Đặt

Lê Trung Lê Trung 17 August 2018
Bài học này hướng dẫn bạn cách cài đặt chương trình PHP trên hệ điều hành Windows, Linux và MacOS. Cách đơn giản nhất để cài đặt PHP Windows là sử dụng gói phầm mềm...
hướng dẫn

Lỗi "Notice: Undefined index" trong PHP

Lê Trung Lê Trung 17 August 2018
Bạn gặp hiện tượng trên là do các máy khác nhau sử dụng các cấu hình khác nhau cho PHP. Trong PHP lỗi sẽ được chia theo các level khác nhau như Fatal Error, Warning...
trả lời PHP

Fix lỗi Specifying a namespace in include() without providing an app_name

Lê Trung Lê Trung 15 August 2018
Có 2 cách fix lỗi trên: Code như sau: url(r'^reviews/', include(('articles.urls', 'articles'), namespace='articles')), Code như sau: # articles/urls.py app_name = 'articles' ...

Học HTML: HTML Đề Mục

Lê Trung Lê Trung 15 August 2018
Trong HTML có tất cả sáu thẻ đề mục từ <h1> cho tới <h6>. Chúng ta thường sử dụng thẻ <h1> đánh dấu các đề mục quan trọng nhất và các thẻ còn lại từ...
hướng dẫn

MySQL Cho Người Bắt Đầu: Thêm, Xóa, Cập Nhật Kiểu Dữ Liệu Của Cột Trong Bảng

Lê Trung Lê Trung 15 August 2018
Để thêm, xóa hay cập nhật kiểu dữ liệu của cột trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh alter table. Ví dụ sau sẽ thêm cột password với kiểu dữ liệu varchar vào bảng: ...
hướng dẫn

Lập Trình PHP Toàn Tập: Cú Pháp

Lê Trung Lê Trung 15 August 2018
Trong bài học này bạn sẽ viết một ứng dụng nhỏ có tên là Hello World. Tạo một file hello.php bằng Nodepad++ và điền va nội dung sau đây: ...
hướng dẫn
Lê Trung

Lê Trung

1425 tín dụng