11 tín dụng

Diệu Yến

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 tháng 08, 2015

Thống Kê

  • 1 bài viết
  • 3 câu hỏi
  • 0 câu trả lời
jQuery jQuery

Sau khi thêm một đoạn mã jQuery vào trong một file template của Wordpress và chạy thì em gặp phải lỗi sau:

TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)')

Sau đó em có chuyển sang sử dụng cách viết tương tự:

$(function() {
    alert("OK");
});

Nhưng vẫn không hết lỗi. Em mới tìm hiểu về Wordpress nên không rõ cấu trúc của nó ra sao. Ai biết xin chỉ giúp em cách làm với ạ?