59 tín dụng

Hoàng Diệu

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 2 bài viết
  • 7 câu hỏi
  • 0 câu trả lời
Cũng hơn một tháng kể từ bài viết gần nhất, nay mới có thời gian ngồi viết lách tiếp. Dạo gần đây thường release các dự án ou...
Mình không hiểu chính xác SQL injection là gì, và SQL injection liên quan tới bảo mật của trang như thế nào. Ai biết giải thí...
PHP hỗ trợ hai cách kết nối tới MySQL là thông qua MySQLi hoặc PDO. Trong MySQLi hỗ trợ cả hai cách viết hướng đối tượng và t...