Minh Phạm

Minh Phạm

1200 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

33 bài viết

2 câu hỏi

22 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Thẻ

Thẻ được sử dụng để tạo ra cấu trúc cho trang HTML. Mỗi thẻ khác nhau được dùng để đánh dấu các loại nội dung khác nhau. ...

Ngôn ngữ lập trình nào thích hợp làm ứng dụng Internet of Things?

Ngôn ngữ lập trình nào phù hợp để phát triển ứng dụng IoT còn tuỳ thuộc vào chức năng của ứng dụng IoT mà bạn viết. Nếu bạn muốn phát triển ứng dụng IoT đơn...

PHPStorm: Phím tắt đóng tập tin

Trên Windows và Linux bạn sử dụng phím tắt Ctrl + F4. Trên Mac OS X bạn cần thiết lập keyboard mapping. ...

ES6 Arrow Function

Arrow functon trong ECMAScript là kiểu cú pháp giúp đơn giản hoá việc việc định nghĩa hàm. Trước khi sử dụng arrow function thì chúng ta hãy cùng xem cách định nghĩa một hàm JavaScript...

Model

Bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại trong cấu trúc Model-View-Controller là Model. Trong lập trình web, việc phát triển các chức năng giúp tạo mới, chỉnh sửa, truy xuất và...

Chọn Database

Một MySQL Database Server thường được dùng để lưu trữ nhiều cơ sở dữ liệu cùng một lúc. Khi làm việc với MySQL Database Server thông thường chúng ta sẽ gửi các câu truy vấn...

Laravel Route [[email protected]] not defined [Fixed]

Nếu bạn đọc thông báo lỗi trên thì đã thấy Laravel nói quá rõ là route này chưa được định nghĩa rồi, bạn thêm dòng này vào route.php: ...

Kết nối với MySQL

PHP phiên bản 5 trở lên hỗ trợ 3 cách phổ biến sau đây để có thể kết nối với MySQL database: Sự khác biệt giữa MySQLi và PDO đó là MySQLi chỉ hỗ trợ...

Giới Thiệu

Sublime Text là một text editor được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python và có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau như Windows, Mac, Linux. Sublime Text...

Bộ Chọn

Sử dụng jQuery cho phép bạn lựa chọn phần tử HTML một cách dễ dàng thông qua Bộ Chọn (tên tiếng Anh là selector). Có rất nhiều bộ chọn khác nhau trong jQuery như bộ...