1891 tín dụng

Minh Phạm

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 21 August 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 2 câu hỏi
  • 10 câu trả lời

PHP nên sử dụng && hay AND

Tạo bởi Minh Phạm 01 January 2017

Trong phần toán tử logic của PHP thì em thấy có hai loại toán tử là &&AND có thể được thay thế cho nhau. Vậy thì theo các bác khi viết code nên...

phpMyAdmin là gì

Tạo bởi Minh Phạm 19 March 2016
phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm giúp người dùng (thường là các nhà quản trị cơ sở dữ liệu hay database administrator)...

Scrum Là Gì

Tạo bởi Minh Phạm 19 March 2016
Scrum là một quy trình quản lý và kiểm soát được áp dụng trong các dự án phát triển phần mềm giúp loại bỏ những công đoạn phức tạp và...