1894 tín dụng

Minh Phạm

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng
Thành viên từ 22 August 2015

Thống Kê

  • 10 bài viết
  • 3 câu hỏi
  • 10 câu trả lời
AngularJS Expressions Là Gì AngularJS expresssions là các biểu thức Javascript được viết dựa trên cú pháp của AnguarJS. Tươn...
Web server là một loại máy chủ (hay server) được dùng để xử lý các truy cập được gửi từ máy khách thông qua giao thức HTTP. C...
phpMyAdmin là phần mềm mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP nhằm giúp người dùng (thường là các nhà quản trị cơ sở dữ liệu...
Xoá ký tự cuối trong một chuỗi là một công việc chúng ta thường phải làm. Có nhiều cách khác nhau để có thể xoá ký tự cuối tr...
Scrum là một quy trình quản lý và kiểm soát được áp dụng trong các dự án phát triển phần mềm giúp loại bỏ những công đoạn ph...
Một phần không thể bỏ qua khi học lập trình web là hiểu về cách thức hoạt động của cấu trúc client-server. Cấu trúc này phổ b...
SSH (viết tắt của Secure Shell) là một giao thức mạng dùng để đăng nhập vào server từ xa. Do tính bảo mật của nó nên SSH là m...