Minh Phạm

Minh Phạm

1330 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

33 bài viết

2 câu hỏi

23 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Wordpress: Lấy ra tất cả danh sách các bài viết

Hàm has_posts() dùng trong trang page (hoặc category) template của Wordpress và thường đi với the_post() ( Loop Action ). Ngược lại get_posts()sẽ trả về danh sách tất cả các post được lưu trên DB...

Giới Thiệu

Trong bài hướng dẫn này các bạn sẽ tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng quản lý thu chi sử dụng Rails kết hợp với React.js. Để có thể hiểu được bài hướng dẫn...

Dictionary

Dictionary là kiểu dữ liệu chứa một tập hợp các phần tử trong đó mỗi phần tử được gắn với một key (khoá). Khác với dữ liệu sequence thì key của dictionary có thể là...

jQuery: Parse dữ liệu JSON trả về từ PHP

Lỗi trên xuất hiện là bởi vì trình duyệt hiểu rằng dữ liệu trả về từ máy chủ là dạng văn bản (text). Để khắc phục lỗi trên bạn chỉ cần quy định loại dữ...

Không chạy được server!

Trước tiên bạn cần kiểm tra xem ứng dụng Rails đang sử dụng database adapter nào. Bạn có thể kiểm tra trong tập tin /config/database.yml. ...

Phép Toán

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về các phép toán (hay còn gọi là toán tử) phổ biến có trong PHP. ...

Câu Lệnh If và Switch

if được sử dụng với cú pháp như sau: if (biểu thức điều kiện) { // mã lệnh } Ở trên nếu biểu thức điều kiện trả về giá trị là true thì mã lệnh...

Gán cookie sử dụng PHP

Trong cách hiểu của bạn cần chỉnh sửa lại một số ý sau: Tuy nhiên theo em được biết thì cookie là thông tin dưới Client ...

Kết Nối Với MySQL

Sau khi cài đặt MySQL server sẽ tự động tạo một user với tên đăng nhập là root và mật khẩu rỗng. Để kết nối với MySQL database server bằng user này chúng ta sử...

Cài Đặt phpMyAdmin

Để có thể làm theo hướng dẫn của bài viết này yêu cầu trên máy chủ (hoặc máy tính) của bạn đã được cài đặt gói phầm mềm LAMP (Apache MySQL và PHP dành cho...