Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

40 bài viết

2 câu hỏi

27 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Bắt Đầu Học Laravel Framework: Model

Bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại trong cấu trúc Model-View-Controller là Model. Trong lập trình web, việc phát triển các chức năng giúp tạo mới, chỉnh sửa, truy xuất và...
user-pfuqrli 17 December 2018 | 847 lượt xem

MySQL: Chọn Database

Một MySQL Database Server thường được dùng để lưu trữ nhiều cơ sở dữ liệu cùng một lúc. Khi làm việc với MySQL Database Server thông thường chúng ta sẽ gửi các câu truy vấn...
user-pfuqrli 17 December 2018 | 661 lượt xem

Ngôn ngữ lập trình nào thích hợp làm ứng dụng Internet of Things?

Ngôn ngữ lập trình nào phù hợp để phát triển ứng dụng IoT còn tuỳ thuộc vào chức năng của ứng dụng IoT mà bạn viết. Nếu bạn muốn phát triển ứng dụng IoT đơn...
user-pfuqrli 17 December 2018 | 641 lượt xem

XML Cơ Bản: Giới Thiệu

XML (viết tắt của từ EXtensible Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu mở rộng được dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu của các văn bản theo một định dạng mà cả...
user-pfuqrli 17 December 2018 | 542 lượt xem

PHPStorm: Phím tắt đóng tập tin

Trên Windows và Linux bạn sử dụng phím tắt Ctrl + F4. Trên Mac OS X bạn cần thiết lập keyboard mapping. ...
user-pfuqrli 17 December 2018 | 461 lượt xem

Lập Trình Website Với PHP và MySQL: Tìm Hiểu Về Nội Dung Website

Phần này chúng ta sẽ phân tích về nội dung website mà chúng ta sẽ xây dựng bao gồm chức năng chính của website và sự tương tác giữa các trang web với nhau. ...
user-pfuqrli 17 December 2018 | 264 lượt xem

JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu: Kiểu Dữ Liệu

JavaScript phân biệt dữ liệu theo từng kiểu khác nhau. Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu dữ liệu phổ biến trong JavaScript. ...
user-pfuqrli 17 December 2018 | 622 lượt xem

Học jQuery: jQuery - .addClass()

Method .addClass() của đối tượng jQuery được dùng để thêm CSS class vào phần tử. Có hai cách khác nhau sử dụng method này: Trong cú pháp này thì className là tên của CSS class...
user-pfuqrli 16 December 2018 | 383 lượt xem

HTML Cho Người Mới Bắt Đầu: Liên Kết

Liên kết được sử dụng để tham chiếu tới một văn bản HTML. Người dùng có thể đi tới địa chỉ được tham chiếu bằng cách nhấp chuột lên liên kết. ...
user-pfuqrli 16 December 2018 | 141 lượt xem

jQuery: remove()

Phương thức remove() của đối tượng jQuery giúp chúng ta có thẻ dễ dàng xoá một hoặc nhiều phần tử HTML trên trang. Để xoá phần tử hiện tại đang được chọn bạn gọi phương...
user-pfuqrli 16 December 2018 | 661 lượt xem
Minh Phạm

Minh Phạm

1875 tín dụng