Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

35 bài viết

0 câu hỏi

16 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Lập Trình Cơ Bản Dành Cho Người Mới Bắt Đầu: Text Editor và IDE

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 23 October 2018
Hầu hết các lập trình viên đều có một bộ các công cụ hỗ trợ khi làm việc và trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu hai công cụ phổ biến sử dụng...
bài học

JavaScript Object Oriented: Hàm Constructor

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 23 October 2018
Ở bài học trước bạn đã được tìm hiểu cách tạo đối tượng sử dụng cặp dấu ngoặc { }. Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm constructor trong...
bài học

Golang Cơ Bản: Go Hello World

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 23 October 2018
Trong bài học này chúng ta sẽ học cách tạo và chạy chương trình Hello World với ngôn ngữ sử dụng là Golang ...
bài học

HTML Cho Người Mới Bắt Đầu: Thuộc Tính

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 23 October 2018
Thuộc tính (attribute) được sử dụng để gắn thêm thông tin cho phần tử. Thuộc tính gồm có hai phần tên thuộc tính và giá trị của thuộc tính được thêm vào bên trong thẻ...
bài học

Tự Học Thiết Kế Website với HTML và CSS: Giới Thiệu

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 23 October 2018
Tự học thiết kế website với HTML và CSS là sự tiếp nối của khoá học tự học thiết kế website với HTML. Trong khoá học này các bạn sẽ được thực hành sử dụng...
bài học

Ruby: OOP trong Ruby

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 23 October 2018
Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming viết tắt là OOP), và hầu hết mọi thứ trong Ruby để là object. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về...
bài học

Lập Trình Website Với PHP và MySQL: Kết Nối Với Cơ Sở Dữ Liệu

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 23 October 2018
Ở phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dẫn cách kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng PHP. PHP có nhiều hàm nhau có thể được sử dụng để kết...
bài học

Homebrew: Giới Thiệu

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 23 October 2018
Homebrew là một ứng dụng dành cho Mac OS X và được dùng để quản lý chính các ứng dụng phần mềm khác dành cho hệ điều hành Mac OS X. Sử dụng Homebrew cho...
bài học

[Tư Vấn] Nên học Ruby hay PHP

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 23 October 2018
Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như học vì sở thích cá nhân hay để kiếm việc hay để phù hợp với định hướng công ty. Ví dụ...
trả lời

Mcrypt PHP extension required.

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 23 October 2018
Để cài đặt được Laravel thì yêu cầu máy tính cần phải được cài đặt phần mở rộng Mcrypt. Lỗi trên là do bạn chưa cài phần mở rộng Mcrypt cho PHP trên máy. ...
Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

1015 tín dụng