Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

375 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

0 câu hỏi

14 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Giới Thiệu

Regular Expression là một biểu thức dùng để đại diện cho tất cả các chuỗi văn bản khớp theo một khuân mẫu cho trước. Regular Express còn được gọi với tên vắn tắt là Regex...

Màu Sắc

Trong CSS chúng ta có thể biểu diễn giá trị của màu sắc sử dụng: Biểu diễn giá trị của màu sử dụng tên thông thường là cách đơn giản nhất. Ví dụ: black, white,...

Đường Tròn và Cung Tròn

Trong hình học, một đường tròn là tập hợp các điểm cách đều một điểm cho trước một khoảng không đổi. Khoảng không đổi này được gọi là bán kính và điểm cho trước gọi...

Tạo Constraint cho Text Field

Ở bài học trước chúng ta đã thêm constraint canh lề cho stack view được tạo ra từ việc gom các view có trong scene. Trong bài học này chúng ta sẽ thêm constraint cho...

Hàm header

Hàm header() trong PHP dùng để gửi thông tin HTTP header về cho máy khách. <?php /* Chuyển tiếp về một trang khác */ header('Location: http://www.example.net/'); exit(); ?> ...

Quản Lý Project

Một project (dự án) bao gồm một tập hợp các file và folder. Hay nói một cách đơn giản nó bao gồm source code của một ứng dụng bạn hay công ty bạn đang viết. ...

Thêm Text Field

Các thành phần giao diện người dùng User Interface (hay UI) được sử dụng để hiển thị nội dung trên màn hình. Các thành phần UI này còn được gọi là view. Trong bài học...

Hình Ảnh

Thẻ được sử dụng để tạo hình ảnh. <img src="http://hocnhanh.xyz/img/logo.png" alt="Logo" width="50" height="50"> Thẻ là thẻ tự đóng. Thẻ không có thẻ đóng và chỉ chứa các thuộc tính. ...

License key cho PHPStorm 8

Nếu xác định sử dụng lâu dài thì mình nghĩ bạn nên mua key PHPStorm vì đây là phần mềm IDE thương mại, ngoài việc được support bạn còn tránh được license key bị vô...

Máy Chủ

Máy Chủ (hay server) là một máy tính được sử dụng để cung cấp tài nguyên hoặc dịch vụ cho nhiều máy tính khác trong cùng một mạng. ...