Ánh Thủy

Ánh Thủy

22 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

5 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:44

Hoạt Động Gần Đây

Dereferencing pointer là gì?

câu hỏi Ánh Thủy Ánh Thủy 10 April 2018
Trong lúc học về ngôn ngữ lập trình C em đụng thuật ngữ dereferencing pointer nhưng không hiểu rõ lắm. Bác nào rành về C giải thích giùm em dereferencing pointer là gì với, em...

Get data từ API weather

bình luận Ánh Thủy Ánh Thủy 09 July 2017
Nội dung câu hỏi của bạn ko rõ ràng thiếu chi tiết. ...

AJAX: Trả về dữ liệu response data

câu hỏi Ánh Thủy Ánh Thủy 29 January 2017
Em có một hàm getDataFromURL() dùng để lấy dữ liệu trên server thông quan gọi AJAX. Đoạn code của hàm này như sau: var result; function getDataFromURL(url) { $.ajax({ url: $url, success: function (response) {...

Cài đặt Apache, PHP và MySQL trên MAC OS

câu hỏi Ánh Thủy Ánh Thủy 01 January 2017
Mọi người cho em hỏi có cách nào để cài đặt Apache, PHP và MySQL cho MAC OS ngoài việc sử dụng MAPP hay không? ...

Export thư mục Git về dạng file zip

câu hỏi Ánh Thủy Ánh Thủy 30 December 2016
Các bác cho em hỏi có cách nào để export source code trong một dự án được theo dõi sử dụng Git về dạng file zip không vậy? ...

JavaScript: Lấy giao thức, tên miền và cổng từ một URL

câu hỏi Ánh Thủy Ánh Thủy 29 December 2016
Có cách nào để lấy ra giao thức http hay https, tên miền và cổng từ một URL trong JavaScript hay không? Ví dụ một URL như sau: ...