Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Nghề Nghiệp: N/A

Từng học tại: N/A

Từng làm việc tại: N/A

Thống Kê

8 bài viết

6 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:44

Hoạt Động Gần Đây

Dashboard là gì

Ánh Thủy Ánh Thủy 12 October 2018
Ai biết dashboard là gì giải thích giúp mình với! Mình mới học về lập trình web gặp thuật ngữ này mà không hiểu nghĩa là gì. Dashboard là một ứng dụng web app chạy...

Làm thế nào để lưu trữ nhiều trang web an toàn với Nginx và Php-fpm trên Ubuntu 14.04

Ánh Thủy Ánh Thủy 18 September 2018
Nó cũng được biết rằng ngăn xếp LEMP (Linux, nginx, MySQL, PHP) cung cấp tốc độ và độ tin cậy chưa từng có để chạy các trang PHP. Những lợi ích khác của ngăn xếp...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt và sử dụng dòng lệnh Cheat Sheets trên Ubuntu 14.04

Ánh Thủy Ánh Thủy 18 September 2018
Cheat là một chương trình Python dựa trên dòng lệnh cho phép quản trị viên hệ thống xem và lưu trữ các trang lừa đảo hữu ích. Nó lấy ra các ví dụ thuần văn...
bài viết

Làm thế nào để bảo mật Apache với Hãy mã hóa trên Ubuntu 14.04

Ánh Thủy Ánh Thủy 18 September 2018
Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thiết lập chứng chỉ TLS / SSL từ Hãy mã hóa trên một máy chủ Ubuntu 14.04 chạy Apache như một máy chủ web. ...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình Grafana để vẽ đồ thị đẹp từ Zabbix trên CentOS 7

Ánh Thủy Ánh Thủy 18 September 2018
Zabbix là một công cụ giám sát tuyệt vời thu thập dữ liệu từ máy chủ, máy ảo và các loại thiết bị mạng khác để bạn có thể phân tích dữ liệu cho các...
bài viết

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình OrientDB trên Ubuntu 16.04

Ánh Thủy Ánh Thủy 18 September 2018
OrientDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL đa mô hình với sự hỗ trợ cho cơ sở dữ liệu đồ thị và tài liệu. Nó là một ứng dụng Java và có thể chạy...
bài viết

Sử dụng trong khi và thực hiện ... Trong khi các vòng lặp trong JavaScript

Ánh Thủy Ánh Thủy 17 September 2018
Tự động hóa là kỹ thuật làm cho hệ thống hoạt động tự động; trong lập trình, chúng tôi sử dụng vòng lặp để tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Vòng...
bài viết

Giải pháp Deep Dive: Xây dựng một ứng dụng web có sẵn cao với xử lý web và lưu trữ khả năng sử dụng MongoDB và ngăn xếp Elk

Ánh Thủy Ánh Thủy 17 September 2018
Thiết lập ứng dụng web có tính sẵn sàng cao mang lại lợi thế cho các nhà phát triển đang tìm cách loại bỏ các điểm lỗi duy nhất và giảm thiểu thời gian chết....
bài viết

Làm thế nào để cài đặt và cấu hình ownCloud trên Ubuntu 18.04

Ánh Thủy Ánh Thủy 17 September 2018
ownCloud là một máy chủ chia sẻ tệp nguồn mở và nền tảng cộng tác có thể lưu trữ nội dung cá nhân của bạn, như tài liệu và hình ảnh, ở vị trí tập...
bài viết

Dereferencing pointer là gì?

Ánh Thủy Ánh Thủy 10 April 2018
Trong lúc học về ngôn ngữ lập trình C em đụng thuật ngữ dereferencing pointer nhưng không hiểu rõ lắm. Bác nào rành về C giải thích giùm em dereferencing pointer là gì với, em...
câu hỏi C Pointer Lập Trình
Ánh Thủy

Ánh Thủy

38 tín dụng